Oryginalne hobby

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Absolwent Technikum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim (rzeszowskie), Józef Fidalski mieszka w Bolesławcu do­kładnie 20 lat. W okresie tym oz­dobił swoimi szyldami całą miej­ską starówkę, a ponadto wykonał setki metalowych elementów ozdo­bnych na terenie nie tylko Bole­sławca, ale i w wielu miastach Dolnego Śląska. Jego metalowe barierki zdobią m.in. naszą szko­łę muzyczną, przy budowie któ­rej angażował się przed laty z wielką pasją. Hobby Fidalskiego to gromadzenie i eksponowanie w prywatnej galerii malarstwa, gra­fiki, rzeźby, szkła, ceramiki, wy­robów rzemiosła artystycznego i cennych staroci.
Warto obejrzeć tę galerię mie­szczącą się obok "Veritasu". Od­wiedzają ją często m.in. turyści niemieccy, którzy przy okazji coś kupią lub zamówią.

Reklama