"Bolusie" grają dalej

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

W kwietniu br. przestał funkcjonować klub (świetlica) Zakładów Górniczych "Konrad", razem z za­służoną biblioteką. Rozwiązane zostały równolegle i tak już szczątkowo działające w ostatnim okre­sie zespoły artystyczne (w tym or­kiestra dęta) i sekcje zaintereso­wań. Nie ma już w Bolesławcu zakładowej placówki upowszechniania kultury. Ta była ostatnią.
Znana i lubiana w mieście ka­pela podwórkowa "Bolusie" miała też podzielić los rozwiązanych zespołów. Jednak, dzięki życzliwości dyrektora Zakładów w Iwinach (przekazanie nieodpłatnie instru­mentów i sprzętu) kapela mogła przejść pod patronat Towarzy­stwa Miłośników Bolesławca i funkcjonować dalej.
Być może zetkniecie się w wio­senno-letnie popołudnia i wieczo­ry z sympatycznymi "Bolusiami", którzy w Rynku czy na osiedlu będą próbowali umilić Wam czas muzyką. Prześlijcie im życzliwy, uśmiech – niech grają dalej.

Reklama