Pomnik

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Kłodzko ma swoją Twierdzę i Kamienny Most gotycki, Ząbkowice Śl. Krzywą Wieżę, Świdnica drewniany Kościół Poko­ju, Oleśnica wspaniały Zamek Piastowski, Lwówek Śląski naj starszy, obok wrocławskiego, Gotycki Ratusz itd.
Bolesławiec, niestety, nie miał szczęścia do zachowania tego typu pamiątki. Zamek zo­stał rozebrany, a i wojna nie oszczędziła wielu zabytków na szego miasta.
Mamy jednak pomnik. Fry­deryk Wilhelm III Król Prus, na cześć Księcia Smoleńskiego Feldmarszałka Michaiła Kutuzowa ufundował obelisk, który sta­nął w Rynku Miasta. Uspraw­nienia komunikacji w Rynku spowodowały, że władze mias­ta w 1893 r. przeniosły pom­nik na miejsce obok murów obronnych, przy dzisiejszej ul. Kubika. Autorem projektu był znany architekt Karol Fryde­ryk Schinkel, a wykonawcą rzeźbiarz Gotfryd Schadow.
Monumentalny, strzelisty obelisk, osadzony jest na postumencie otoczonym przez cztery leżące lwy. Harmonia proporcji poszczególnych elementów, oraz wkomponowanie w przy­rodę wzdłuż murów obronnych stanowi ładny akcent w tej części miasta.
Niestety, czas robi swoje. Korozja naruszyła żeliwne ele­menty, napisy straciły czytelność. Pomnik został odrestaurowany w latach 60-tych. Te­raz jego los stoi pod znakiem zapytania. Są nawet zwolenni­cy jego rozebrania, co byłoby najgorszym wyjściem. Pomnik wrósł w architekturę miasta, stał się właśnie takim symbo­lem historycznym, o których wspomniałam na początku, ja­kie mają inne miasta. Należy go traktować jako pamiątkę historii, bez względu na to, kto go stawiał i komu.
W 1993 r. mija 100 lat od je­go przeniesienia na obecne miejsce. Może to będzie okazja do jego renowacji? Bolesławiec nawiązuje współpracę z mias­tem Siegburg, w którym mieszka wielu byłych mieszkańców Bolesławca. Może właśnie miasto Siegburg sponsorowałoby renowację pomnika?

Reklama