Powstało stowarzyszenie kupców

Powstało stowarzyszenie kupców
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Główne cele Stowarzyszenia to – jak głosi statut – aktywiza­cja, integracja środowiska kup­ców, podnoszenie prestiżu społecznego oraz dbałość o jego interesy. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez reprezentowanie interesów środowiska wobec władz administracyjnych i samorządowych, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi handlu na te­renie swojego działania, prowadzenie mediacji w spornych spra­wach między członkami stowarzyszenia, organizowanie działalności socjalnej, doradztwa prawnego itd.
Prezesem Stowarzyszenia jest Grzegorz Zieliński, zastępcą Mi­rosław Horzempa, sekretarzem Marian Kilimnik, skarbnikiem Janusz Śliwiński, a członkiem Zarządu Lesław Mroczkowski.
Członkiem zwyczajnym Stowa­rzyszenia może być osoba fizycz­na zajmująca się działalnością handlową na własny rachunek. Bliż­szych informacji może udzielić prezes (Restauracja "Pod Złotym Aniołem" tel. 65-65).