Dolny Śląsk nasza regionalna ojczyzna

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

13 i 14 grudnia we Wrocławiu obradował Kongres Regionalistów Dolnośląskich. Data nie została przypadkowo wybrana. Przed piętnastu laty miał obradować Kongres Kultury Polskiej. Niestety, stan wojenny zaprzepaścił nadzieje na zmiany w kulturze jaką zapoczątkował Sierpień 80.W pierwszym dniu obrad, 13 grudnia, obchodzono 40-lecie działalności Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, natomiast w drugim dniu obradowali regionaliści dolnośląscy. Wysłuchano m.in. referatu Anatola Jana Omelaniuka, wiceprezesa DTSK pt. Stowarzyszenie regionalne w kreowaniu "małych ojczyzn".W kongresie udział wzięli m.in.: Olgierd Poniżnik, członek zarządu DTSK, Bożena Adamczyk-Pogorzelec – kierownik Muzeum Regionalnego w Lubaniu, Ivo Laborewicz – kierownik Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze, Mikołaj Janikowski – prezes Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego, Zdzisław Mirecki z Towarzystwa Miłośników Bolesławca, Robert Onoszko, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Lubomierza.W Polsce działa około 1500 towarzystw regionalnych, z tego około 120 na Dolnym Śląsku. Czym różni się nasza regionalna ojczyzna od innych regionów Polski? Jest wielonarodowa, wieloreligijna. Pokolenia Ślązaków – Niemców, Ślązaków – Czechów stworzyły własną kulturę materialną. Po 1945 roku nowe wartości wnieśli osadnicy, tak wojskowi jak i cywilni. Osadnicy pochodzili z terenów całej II Rzeczypospolitej. Z Wileńskiego, Podola, Wołynia, Golicy, Pomorza, Wielkopolski. Dzisiaj możemy mówić o mieszance kulturowej, obyczajowej jaką spotyka się na Dolnym Śląsku.Do podstawowych zadań samorządowych regionów należy racjonalne wykorzystanie potencjału intelektualnego, zasobów naturalnych, możliwości ekonomicznych, a także ochrona środowiska przyrodniczego oraz zachowanie i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego. Istotny czynnik pełnego życia regionalnego stanowią organizacje samorządowe i społeczne, towarzystwa regionalne i twórcze, związki wyznaniowe, fundacje itp., które są partnerami dla władz i instytucji, wspomagającymi je swoją wiedzą o regionie, doświadczeniem i aktywnością w projektowaniu przyszłości.Karta Regionalizmu Polskiego "Łużyce" 31.12.1996 r.

Reklama