Wielki Garniec z 1753 r

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Był dziełem garncarza Johanna Gattlieba Joppe, przybyłego z Muskanu do Bolesławca w roku 1751. Wysokość garnca – 2,5 m, obwód – 3,24 m, pojemność 165 l. Mógł pomieścić 30 szefli grochu. Byłby atrakcją dla turystów do dzisiaj, gdyby nie został rozbity przez żołnierzy w 1945 r.
Zdjęcie przedstawia przeniesie­nie garnca w 1983 r. z pierwszego stałego miejsca nad staw przy alejce spacerowej.
Wcześniej nie wypalony i nie zdjęty z tarczy garncarskiej stał w domku przy Zakładzie Garn­carskim Reinholda. Domek został wyburzony z powodu nasilającego się w pobliżu ruchu drogowego. Od 1909 r. garniec znajdował się w Muzeum Regionalnym w Bole­sławcu.

Reklama