Najnowsza historia zamku

Najnowsza historia zamku
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Zespół pałacowo-parkowy w Kliczkowie usytuowany na działce NR 207 o pow. 5,86 ha jest obiektem zabytkowym, kształtowanym na przestrzeni wieków XVI – XIX . Obiekt ten po II wojnie światowej użytkowany był przez Nadleśnictwo. Na przełomie lat 1956 – 57 przejęty został w użytkowanie przez Wojsko Polskie, a od 1982 r. przez Politechnikę Wrocławską, której zamiarem było zaadoptowanie obiektu na Dom Pracy Twórczej. W tym celu Politechnika przeprowadziła prace remontowe, które po pewnym czasie zostały przerwane z powodu braku środków finansowych. W 1989 r. Politechnika Wrocławska przekazała obiekt ten na rzecz Skarbu Państwa – Urzędowi Gminy w Osiecz­nicy, który w 1990 r. sprzedał go Przedsię­biorstwu Produkcyjno-Handlowemu "Integer" sp. z.o.o. z Wrocławia za 450 mln zł., natomiast przypałacowe grunty zostały przekazane w użytkowanie wieczyste. Przedsiębiorstwo zaplanowało adaptację zamku na Ośrodek Leczniczo-Sanatoryjny oraz na cele hotelowe. Z pisma przesłanego w lutym '92 r. przez Integer do Urzędu wynika, że zostały wykonane niektóre prace remontowe, m.in. naprawa więźby dachowej i pokrycia dachowego, wymiana instalacji elektrycznej i piorunochronnej oraz naprawa instalacji kanalizacyjnej.
Zabezpieczono również obiekt przed zagrożeniem przeciwpożarowym oraz dalszą dewastacją. Pismo to zawiera również informację dot. prac projektowych, w wyniku których powstały trzy wariantowe koncepcje adaptacji zespołu pałacowego do funkcji hotelowej. W 1992 r. Przedsiębiorstwo Integer, w imieniu którego działa Jerzy Ludwin przekazało prawo własności obiektu i użytkowania wieczystego gruntu na rzecz wrocławskiej spółki z o.o. " Saba Hotels Resorts", w imieniu której działa Magdalena Piasecka – Ludwin. Obie te spółki współpracują ze sobą i prowadzą prace remontowe w tym obiekcie.