Nowogrodziec gmina i miasto

Nowogrodziec gmina i miasto
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W dniu 10 kwietnia 1996 r. z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Nowogrodźca, zostało przeprowadzone szkolenie dla dyrektorów i głównych księgowych szkół podstawowych z terenu całej gminy.
Szkolenie przeprowadził mgr Antoni Jeżowski, który jest konsultantem d/s organizacji i zarządzania oświatą Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Jeleniej Górze jak również red. naczelnym miesięcznika "Dyrektor Szkoły".
Tematyka szkolenia była bardzo obszerna i obejmowała miedzy innymi funkcjonowanie szkoły samorządowej, finansowania oświaty. Zebranym uczestnikom szkolenia mgr Antoni Jeżowski przybliżył, wydawałoby się wszystkim znane zagadnienia, a jednak niezbędne, aby spojrzeć na szkołę i jej finanse przez pryzmat budżetu gminy i współzależności pomiędzy dochodami gminy, a wpływami środków finansowych do poszczególnych szkół.
Szczegółowo poruszona została tematyka konstruowania planu finansowego oświaty w gminie oraz w poszczególnych placówkach oświatowych. Kolejnym zagadnieniem, które omówiono były zasady tworzenia przez jednostki budżetowe środka specjalnego, gdyż nie wszystkie szkoły w naszej gminie posiadają takie "urządzenia prawne".
Mgr Antoni Jeżowski w trakcie całego spotkania przedstawiał zebranym interesujące, a jednocześnie już funkcjonujące w różnych regionach naszego kraju rozwiązania, które można wykorzystać, dostosowując do realiów własnych szkół.
Tematyka spotkania była tak obszerna, iż pewne zagadnienia nie zostały omówione w trakcie tego szkolenia, w związku z tym zaplanowano kolejne spotkanie w m-cu maju b.r..
Sądzę, że uczestnicy tego interesującego spotkania wykorzystają w praktyce poruszone w trakcie szkolenia zagadnienia w swoich placówkach oświatowych.