Nowy hotel będzie w centrum miasta!

Nowy hotel będzie w centrum miasta!
fot. Krzysztof Gwizdała Na placu Popiełuszki ma postać hotel. Miasto właśnie sprzedało działkę za ponad 1,5 mln złotych.
istotne.pl przetarg, hotel, ibis

3 listopada odbył się przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy placu ks. Jerzego Popiełuszki w Bolesławcu. Działkę przeznaczono pod budowę hotelu. Cena wywoławcza (netto) działki wynosiła 1 500 000 zł. Wadium w wysokości 200 tys. zł wniósł jeden uczestnik, który został dopuszczony do przetargu.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę netto w wysokości 1 515 000 zł.

Nabywcą nieruchomości gruntowej została Spółka pod nazwą „IBIS BOLESŁAWIEC” Spółka z o.o. w organizacji z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny nr 38, w imieniu której występowali Prezes Zarządu Radosław Naskręt i Członek Zarządu Jakub Cieśla.

Czy ktoś z was wiedział wcześniej o przetargu? Co myślicie o budowie hotelu w tym miejscu?

Poniżej prezentujemy informację przekazaną przez Jana Kisiliczyka, Naczelnika Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bolesławiec

Ogłoszenia o przetargu

1.Zarządzenie Prezydenta Miasta  nr 233/2016 z dnia 5 lipca 2016r. opublikowane jest z Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i wywieszone było na tablicy ogłoszeń UM w dniach od 5 lipca do 17 sierpnia 2016r.

2. Ogłoszenie o przetargu podane było do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

a) na stronie internetowej UM Bolesławiec w zakładce przetargi w dniach od 29 sierpnia do 03 listopada 2016r.

b) na tablicy ogłoszeń UM w Wydziale MiG oraz przed Ratuszem i wieżowcem w dniach 22 sierpnia do 03 listopada 2016r.

c) opublikowane w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej w dniu 29 sierpnia 2016r.

d) publikowane w Telewizji Lokalnej w okresie 1 tygodnia począwszy od 29 sierpnia 2016r.