23 Pułk Artylerii: obchody Święta Niepodległości w Kosowie

23 Pułk Artylerii: obchody Święta Niepodległości w Kosowie
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński, por. Damian Antonik, Olga Modzelewska W bazie Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Kosowie żołnierze 34 zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości zorganizowano wspólnie z funkcjonariuszami Polskiej Jednostki Specjalnej Policji EULEX.
istotne.pl 23śpa, święto niepodległości

W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w PKW KFOR w dniach 10–12 listopada 2016 r., w celu upowszechniania wśród żołnierzy i pracowników wojska kontyngentu wiedzy o historii Polski, zorganizowany został konkurs kalamburów „Polskie drogi do niepodległości”. Ponadto w celu doskonalenia umiejętności strzeleckich, utrzymania właściwej kondycji fizycznej żołnierzy, a także propagowania zdrowych form rywalizacji oraz wypoczynku na świeżym powietrzu w środowisku międzynarodowym przeprowadzono szereg zawodów i turniejów strzeleckich oraz sportowych. Żołnierzom kontyngentu wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Za ich pomyślność i sukcesy, a także całego Wojska Polskiego oraz Ojczyzny, odprawiono w CMLT mszę polową.

Uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego, przeprowadzony 11 listopada 2016 roku, był zwieńczeniem tych obchodów. Jego rangę podnieśli zaproszeni goście. Honorowymi uczestnikami byli: konsul w Ambasadzie RP w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii Katarzyna Ptaszyńska. Ponadto swoją obecnością zaszczycił polskich żołnierzy zastępca dowódcy Sił Międzynarodowych KFOR w Kosowie generał brygady Kristian Riener. Byli też dowódcy wielonarodowych grup bojowych, dowódcy grup zespołów łącznikowo-monitorujących, dowódcy batalionów odwodowych (w tym batalionu manewrowego i międzynarodowej wyspecjalizowanej jednostki policji), starsi narodowi oraz dowódcy kontyngentów kilkudziesięciu krajów wchodzących w skład Sił Międzynarodowych KFOR w Kosowie, dowództwo Polskiej Jednostki Specjalnej Policji EULEX oraz przedstawiciele innych organizacji oraz instytucji zabezpieczających działanie sił KFOR w rejonie odpowiedzialności. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych z gmin rejonu odpowiedzialności polskiego zespołu łącznikowo-monitorującego.

W części okolicznościowej dokonano wręczenia nagród rzeczowych i listów gratulacyjnych wyróżnionym żołnierzom oraz uhonorowano ich medalami pamiątkowymi. Dodatkowej powagi i charakteru uroczystości dodały apel pamięci i salwa honorowa.

Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów po której uczestnicy święta obejrzeli film dokumentalny o polskiej drodze do niepodległości. Część nieoficjalną uroczystości zakończono degustacją tradycyjnych polskich potraw. Grochówka, żurek, bigos oraz polskie wędliny przygotowane przez żołnierzy z plutonu zabezpieczenia kompanii manewrowej i Narodowego Elementu Wsparcia Logistycznego wzbudziły uznanie wszystkich uczestników spotkania.

Dowódcą uroczystości był mjr Robert Oleś. Dowódcą pododdziału honorowego był por. Michał Fedorowicz. Rozkazy okolicznościowe odczytał mjr Zbigniew Feler.