Nie bój się ankieterów Urzędu Statycznego

Nie bój się ankieterów Urzędu Statycznego
fot. GUS Przez cały rok ankieterzy Urzędu Statystycznego przeprowadzają badania na terenie naszego województwa. Urzędnicy zachęcają mieszkańców naszego powiatu, aby rozmawiali z ankieterami i tym samym mieli wpływ na wyniki badań.
istotne.pl ankieta

Urząd Statystyczny we Wrocławiu organizuje badania statystyczne z udziałem ankieterów na terenie województwa dolnośląskiego. Ci zaś nie są osobami anonimowymi. Mają legitymacje służbowe ze zdjęciem oraz upoważnienie z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania. Weryfikacji tożsamości ankietera można również dokonać, dzwoniąc do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, tel. 71 37 16 333 lub 71 37 16 389.

We wszystkich prowadzonych przez Urząd Statystyczny badaniach obowiązuje zasada zachowania tajemnicy statystycznej przez ankieterów i pozostałych pracowników statystyki, co oznacza, że zebrane w trakcie badań informacje są poufne i nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż statystyczne.

– Zwracamy się do wszystkich Czytelników z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w badaniach statystyki publicznej. Państwa przychylność wobec ankieterów statystycznych i czas im poświęcony wpłyną na podwyższenie jakości uzyskanych danych statystycznych – mówi Beata Sałdyka z Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. – Porozmawiaj z ankieterem, miej wpływ na wyniki badań ankietowych! – zachęca urzędniczka.