Nasi w Sejmie i Senacie

Logo gazety „Głos Bolesławca”
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl 3977 bolesławiec

Reklama

Po raz pierwszy w historii Bolesławca, miasta średniej wiel­kości w najwyższych organach władzy Rzeczypospolitej w Sej­mie i w Senacie mamy swoich przedstawicieli. Wprawdzie Se­nator i Poseł reprezentują wyborców z całego województwa, to jednak obydwaj mieszkają w Bolesławcu. W Sejmie reprezentu­je nas poseł mgr inż. Jan Kisiliczyk, a w Senacie senator dr Ed­mund Maliński. Obydwaj wybrani z listy Unii Demokratycznej.
Mgr inż. Jan Kisiliczyk jest dyrektorem Urzędu Rejonowego w Bolesławcu. Funkcję posła pełni już drugą kadencję. W Sejmie pracuje w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszka­niowej, jako zastępca przewodniczącego zespołu do opracowania nowego prawa budowlanego.
Dr Edmund Maliński jest dyrektorem Studium Nauczycielskiego w Bolesławcu. Jako senator pracuje w Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej. Biuro poselsko-senatorskie mieści się w Ratuszu p. 21. Czynne jest w poniedziałki od godz. 15 do 18, a od wtorku do piątku w godz. 12.15-18.15. Tel 46-94. Poseł i senator przyjmują natomiast we wtorki w godzinach od 14 do 16 (oczywiście, jeśli w tym czasie nie pracują w Warszawie).
Niezależnie od dyżurów w Bolesławcu poseł i senator przyjmują, co drugi poniedziałek w Jeleniej Górze przy Krótkiej 22 w godz. od 14 do 16, tel. 237-21.
Mieszkańcy Bolesławca mają szanse przekazywania swoim przed­stawicielom problemów, które w miarę możliwości będą rozpatrzo­ne i załatwione.

Reklama