Będzie wsparcie dla doznających przemocy w rodzinie. Dofinansowanie: 1,8 mln zł

Będzie wsparcie dla doznających przemocy w rodzinie. Dofinansowanie: 1,8 mln zł
fot. freeimages.com (glendali) W styczniu 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpocznie realizację projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”.

O sprawie mówił w czasie grudniowego posiedzenia Rady Powiatu Bolesławieckiego Stanisław Chwojnicki, członek Zarządu Powiatu. Realizacja projektu opracowanego przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ruszy w styczniu 2017 r. Wartość zadania, które współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020, to 1,93 mln zł. Dofinansowanie: 1,8 mln zł.

– Projekt Powiatu Bolesławieckiego jako jedyny przeszedł weryfikację i został zaakceptowany przez komisję – podkreślił członek Zarządu. Zadanie będzie realizowane do grudnia 2019 r.

Stanisław ChwojnickiStanisław Chwojnickifot. Gerard Augustyn

Dla kogo jest ten projekt:

  • dla osób w kryzysie, doznających przemocy w rodzinie
  • dla młodzieży, która w wieku 18 lat opuszcza domy dziecka i rodziny zastępcze
  • dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
  • dla osób niepełnosprawnych.

Objętych projektem zostanie 170 osób. W porozumieniu z Miastem Bolesławiec w Domu Stowarzyszeń „Przystań” przy al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu zostaną utworzone:

  • mieszkanie treningowe (chronione) o charakterze interwencyjnym dla osób w kryzysie
  • mieszkanie treningowe (chronione) o charakterze wspomaganym, ukierunkowane na wsparcie usamodzielniających się wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej
  • punkt konsultacyjny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. okno rodzinne
  • bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób niepełnosprawnych (tu ma się tam znaleźć trudno dostępny sprzęt, np. koncentrator tlenu).

Co więcej, powiatowi urzędnicy planują wybudowanie tam platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych. Do tematu wrócimy.