7 elektronicznych tablic na przystankach MZK?

7 elektronicznych tablic na przystankach MZK?
fot. UM Bolesławiec Planowany koszt inwestycji to 315 tys. zł.
istotne.pl autobus, tablica, um bolesławiec, mzk bolesławiec

Na przystankach autobusowych MZK mogą pojawić się elektroniczne tablice, na których wyświetlać się będzie dokładna informacja o tym, gdzie w danym momencie znajduje się dany autobus i za ile minut dojedzie na przystanek, uwzględniając czas stania np. w korkach czy roboty drogowe. Lokalizacje poszczególnych tablic wyznaczone zostaną w rejonach największego ruchu pasażerskiego, tak by ułatwić pasażerom korzystanie z komunikacji. Dodatkowo System Informacji Pasażerskiej obejmował będzie dostęp do wirtualnej tablicy, dla każdego przystanku w mieście, za pośrednictwem aplikacji mobilnej myBus online.

Planowany koszt tego zadania to 315 000 zł. W budżecie Miasta Bolesławiec zapisano 47 250 zł na ten cel. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków z funduszy pomocowych (267 750 zł).