Przyszłoroczny budżet Powiatu uchwalony jednomyślnie

Przyszłoroczny budżet Powiatu uchwalony jednomyślnie
fot. Gerard Augustyn Radni powiatowi jednogłośnie podjęli uchwałę ws. budżetu Powiatu na 2017 r.
istotne.pl 183 budżet, karol stasik, kazimierz gawron, sesja rp

Planowany budżet Powiatu to ponad 95 mln zł. W czasie debaty budżetowej starosta Karol Stasik zwrócił uwagę na planowane wykorzystanie środków zewnętrznych na inwestycje. – Ponad 28 mln zł (30% wszystkich wydatków) stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje. Jest więc to kolejny proinwestycyjny budżet Powiatu – mówią urzędnicy. – W roku 2017 planuje się 11 zadań przede wszystkim związanych z budową i przebudową dróg. Ponadto powiat planuje wesprzeć inwestycję realizowaną przez Gminę Gromadka oraz ważną z punktu widzenia naszego powiatu – inwestycję w gminie Łozy w powiecie żagańskim.

W trakcie debaty radny niezrzeszony Kazimierz Gawron wskazał, że jednym z najważniejszych zadań w budżecie jest budowa drogi i mostów w Świętoszowie. Uznał za bardzo dobrą wiadomość rozpoczęcie realizacji kompleksowego programu wsparcia rodziny w Powiecie Bolesławieckim. Ponadto pozytywnie skomentował rozwiązanie problemu siedziby szkoły specjalnej.

Starosta stwierdził, że budżet choć nie jest autorski, jest budżetem dobrym i proinwestycyjnym. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem projektu budżetu Powiatu.