Uczniowie powiatowych szkół docenieni przez premier Beatę Szydło

Uczniowie powiatowych szkół docenieni przez premier Beatę Szydło
fot. Powiat Bolesławiecki W czasie gali wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju uhonorowano m.in. siedmioro uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Klaudia Dzedzej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
  • Julia Babijczuk z I Liceum Ogólnokształcącego
  • Kamil Biegała z II Liceum Ogólnokształcącego
  • Wiktoria Jędryczka z Zespołu Szkół Elektronicznych
  • Katarzyna Burdza z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych
  • Dominik Bezkorowajny z Zespołu Szkół Mechanicznych
  • Adrian Rymarz z Zespołu Szkół Budowlanych.
Uczniowie powiatowych szkół docenieni przez premier Beatę SzydłoUczniowie powiatowych szkół docenieni przez premier Beatę Szydłofot. Powiat Bolesławiecki

Nagrody przyznawane są za trud włożony w naukę oraz chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy. W uroczystości wziął udział członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Stanisław Chwojnicki, który powiedział: – Jesteście naszą chlubą, dumą i przykładem dla innych. Dziękuję Wam, że w tak rozpędzonym życiu w wyjątkowy sposób dajecie nadzieję na lepsze jutro.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów to stypendia, które otrzymują laureaci międzynarodowych olimpiad lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Ponadto stypendiami nagradza się uczniów szkół ponadgimnazjalnych uzyskujących najwyższe wyniki w nauce (według indywidualnego programu lub toku nauki) oraz laureatów konkursów na pracę naukową, organizowanych przez instytucje lub stowarzyszenie naukowe.

Wyróżnionym gratulujemy!