materiał promocyjny

Wspólny projekt informatyczny 10 gmin

Wspólny projekt informatyczny 10 gmin
fot. UM Bolesławiec 12 grudnia 2016 roku w bolesławieckiej Sali Rajców spotkali się partnerzy projektu informatycznego „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”.

Reklama

Umowę partnerstwa w celu realizacji projektu podpisało dziesięć gmin: Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina Osiecznica, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina Gromadka, Gmina Bolesławiec, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zagrodno, Gmina Sulików. Partnerem wiodącym jest Gmina Miejska Bolesławiec.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla zadań:

  1. Zakup systemów dziedzinowych z wdrożeniem danych;
  2. Zakup sprzętu i wyposażenia.
Wspólny projekt informatyczny 10 gminWspólny projekt informatyczny 10 gminfot. UM Bolesławiec

Planowany ogólny koszt projektu wynosi 15 668 635,97 zł, kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 13 318 340,57 , co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

– W konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego nasz wniosek uzyskał 74 punkty – to druga ocena merytoryczna, o 1 pkt mniej o najlepszego – poinformował prezydent Bolesławca Piotr Roman. Partnerzy projektu spotkali się w celu uzupełnienia dokumentacji koniecznej do złożenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Aneks reguluje precyzyjnie relacje między partnerami projektu.

– Jeżeli podpiszemy szybko umowę z Zarządem Województwa, to przetargi potrwają do końca maja 2017 roku. Potem czekają nas wdrożenia i budowanie Systemu Informacji Przestrzennej dla dziesięciu gmin z czterech powiatów (wszystkie sześć gmin naszego powiatu, dwie gminy z powiatu zgorzeleckiego i po jednej z lwóweckiego i złotoryjskiego) – informował sekretarz Jerzy Zieliński.

Warto przypomnieć, że głównymi celami realizacji projektu są m.in.:

  • wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej w dziesięciu gminach (obejmujące zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie danych);
  • wdrożenie w 7 gminach systemów dziedzinowych, umożliwiających świadczenie e-usług publicznych;
  • zakup sprzętu i infrastruktury, niezbędnego do uruchomienia systemów.

Projekt ma również na celu utworzenie Jednostki Centralnej (Centrum Usług Wspólnych), której zadaniem będzie zarządzanie i administrowanie powstałym Systemem Informacji Przestrzennej, wspieranie gmin w zakresie aktualizowania i administrowania danymi oraz wdrożenie pilotażowego programu e-usług dla szkół i przedszkoli w Gminie Nowogrodziec.

– To wszystko jest ogromnym wyzwaniem dla każdej gminy. Istotne jest, aby zespół koordynujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich partnerów, działał sprawnie i w pełnym zaufaniu do siebie – podkreślił prezydent Bolesławca Piotr Roman.

Reklama