Usuwanie wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych

Usuwanie wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych
fot. John Hayman/Wikimedia Commons Gmina Miejska Bolesławiec zamierza ubiegać się w 2017 roku o środki finansowe na realizację zadania związanego z „usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” ze środków zewnętrznych.
istotne.pl azbest, um bolesławiec, mzgm bolesławiec

W przypadku uzyskania środków zewnętrznych Gmina Miejska Bolesławiec przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostanie do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z obiektów budowlanych występujących na terenie miasta Bolesławiec.

Zwracam się do Mieszkańców Bolesławca, aby złożyli „Deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec” w terminie do 16 stycznia 2017 r. do godz. 16:00 w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu przy ul. Dolne Młyny 23, 59-700 Bolesławiec (sekretariat, budynek A) lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41 – Ratusz, 59-700 Bolesławiec (koło Pałacu Ślubów). Powyższa deklaracja będzie wstępnie kwalifikowała Państwa nieruchomości do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

UWAGA!!!

  • Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego, lub innego elementu budowlanego, z którego jest on usuwany. Powyższe koszty właściciel nieruchomości pokrywa we własnym zakresie.
  • Usuwaniem azbestu, jego transportem i utylizacją będzie się zajmować firma wyłoniona w drodze zbierania ofert na koszt Gminy Miejskiej Bolesławiec.

/-/ Kazimierz Łomotowski – dyrektor MZGM

Wzór deklaracji do pobrania na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony