Korpus Wolontariuszy w Bolesławcu

Korpus Wolontariuszy w Bolesławcu
fot. Sebastian Zielonka Projekt „Korpus Wolontariuszy” Stowarzyszenia Wspólnota Polska jest współfinansowany ze środków MEN, a polega na realizacji działań aktywizujących młodzież szkół ponadgimnazjalnych, a pośrednio innych członków społeczności lokalnej, do działań wolontariackich w Międzynarodowym Roku Wolontariatu.
istotne.pl sebastian zielonka, korpus wolontariuszy

Działania mają zasięg ogólnopolski i skupiają się w trzech regionach Polski: dolnośląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Z regionu dolnośląskiego uczestniczą w nim uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ASSA we Wrocławiu.

W placówkach w regionach zostały utworzone grupy nieformalne Korpusu Wolontariuszy, których siedziby ulokowane są w szkołach. Opiekunami Szkolnych Korpusów zostały osoby wyznaczone do tej roli przez dyrektorów szkół. Zadaniem opiekunów jest stały kontakt z opiekunem działań na dane województwo.

W trakcie projektu zostały przeprowadzone warsztaty dla uczestników z trenerami i ekspertami m.in. z zakresu aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie lokalnym, podejmowania inicjatyw, pierwszej pomocy, a także idei samego wolontariatu. Szkolenia poprowadzili specjaliści ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, trenerzy, a także zaproszeni eksperci ze społeczności lokalnej.

Najważniejszą ideą projektu jest skierowanie działań uczestników do grupy odbiorców, a w tym przypadku stanowią ją Polacy repatriowani z dawnych republik ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dolnośląski Korpus Wolontariuszy, pod opieką Agaty Żukowskiej, zrealizował cykl szkoleń w szkołach oraz szereg działań, m.in. lekcje w Muzeum Ceramiki, zajęcia edukacyjne oraz zabawę mikołajkową w szkole w Szczytnicy, wycieczkę edukacyjną do Wrocławia, warsztaty rękodzieła oraz inne liczne akcje w szkołach, szpitalach i placówkach edukacyjnych.

Ostatnim etapem projektu na terenie Dolnego Śląska jest spotkanie wigilijne uczestników wraz z rodzinami repatriantów oraz trenerami, ekspertami i zaproszonymi gośćmi. Natomiast ostatnim działaniem ogólnopolskim jest konferencja „Korpusu Wolontariuszy” w Pułtusku, na którą została zaproszona bolesławiecka młodzież i gdzie będzie ona mogła wymienić się doświadczeniami i ideami ze swoimi rówieśnikami z innych regionów oraz z zaproszonymi gośćmi.


tekst zlecony