Bank dla wszystkich

Bank dla wszystkich
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

O DZIAŁALNOŚCI GŁOGOWSKIEGO BANKU GOSPODARCZEGO S.A. mówi mgr inż. TERESA SZCZUKIECKA.
Jak wskazują przykłady i doświadczenia dobrze rozwinie tych gospodarczo państw przedsiębiorczość prywatna nie może się pomyślnie rozwijać bez prywatnych banków. Z uznaniem należy więc powitać powstanie w naszym regionie banku prywatnego, a jest nim Głogowski Bank Gospodarczy S.A., który działalność operacyjną rozpoczął w sierpniu 1991 roku. Właścicielami banku są przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Największa liczba akcji jest w rękach Banku Zachodniego - co stanowi pewną gwarancję dla osób i firm przechowających swoje kapitały w Głogowskim Banku. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Jan Bogucki, dyrektor Banku Zachodniego w Głogowie, a prezesem Zarządu bolesławianin mgr Czesław Krzyżanowski, Bank działa obecnie w strukturze trzech samodzielnych oddziałów: w Głogowie, Przemkowie i w Bolesławcu (ul. Sierpnia 80 nr 4/6).
Na temat bolesławieckiego Oddziału rozmawiamy z mgr inż. TERESĄ SZCZUKIECKA. główną księgową tego Oddziału.
- Oddział powstał w marcu 1992 r. i pomimo krótkiego okresu istnienia zdążył pozyskać niemałą liczbę klientów i zdobyć znaczną rangę. Oddział mieści się na razie w lokalach zastępczych przy ul. Sierpnia 80 i ul. Mickiewicza. W połowie 1993 roku Oddział przeniesie się do remontowanego aktualnie obiektu przy ul. Sądowej, gdzie znajdzie się sala operacyjna, wydział kredytów i administracja. Przy okazji warto dodać, że na ulicy Sądowej "odżyje" budynek, który nie stanowił ozdoby miasta, a chętnych na odremontowanie tej ruiny długo nie było.
- Komu służyć będzie Oddział Głogowskiego Banku Gospodarczego i jakie rodzaje działalności prowadzi?
- Chcielibyśmy, aby bank służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta i okolic. Głogowski Bank Gospodarczy prowadzi działalność w zakresie obsługi rachunków podmiotów gospodarczych, osób prawnych i fizycznych, obsługę wszelkie go rodzaju wpłat i opłat, a tak że oferuje korzystne warunki lokat terminowych. Udziela też różnego rodzaju kredytów.
Bank prowadzi kredytowanie każdej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że jest to działalność ekonomicznie uzasadniona, a kredyt ma solidne podstawy. Stopa procentowa kredytów na działalność gospodarczą wynosi od 51 do 60 proc. Bank oferuje sprawną obsługę. Jeżeli przedsięwzięcie jest opłacalne. a kredytobiorca ma komplet dokumentów i jest znany bankowi, to kredyt można zaatwić prawie "od ręki".
Jedną z najbardziej cieszących się wśród społeczeństwa usług są kredyty konsumpcyjne. Kredytobiorca może uzyskać pożyczkę do wysokości 6 krotnych poborów netto przy dochodach przekraczających 2 mln złotych miesięcznie, lub do wysokości 3 krotnych poborów przy dochodach od 1,5 do 2 mln złotych. Dla uzyskania pożyczki potrzebne jest zabezpieczenie wekslowe dwóch poręczycieli, ale może to być również zastaw papierów wartościowych lub drogich rzeczy (samo chód, biżuteria itp.). Maksymalny okres kredytowania wynosi obecnie 12 miesięcy.
Wygodną formą oszczędzania w Głogowskim Banku są bo-ny terminowe. Można je nabyć w wartościach nominał nych 1 mln, 5 mln i 10 mln złotych. Nie trzeba z góry określać po jakim terminie nastąpi realizacja. Przedłożenie do wykupu bonu terminowego po upływie czterech, ośmiu, szesnastu i trzydziestu dwóch miesięcy od daty sprzedaży po woduje wypłatę: wartości nominalnej bonu terminowego i odsetek.
- Czy indywidualny klient może w Głogowskim Baku Gospodarczym założyć książeczkę czekowo-rozliczeniową i dokonywać takich prostych operacji, jak opłaty za energię, mieszkanie itp.?
- Oczywiście. Pod tym względem nie różnimy się od innych banków, a ponadto, dla wygody klientów jako jedyni w mieście prowadzimy również obsługę we wszystkie soboty.
- Dziękuję za rozmowę.