Numizmatycy w kłopocie

Numizmatycy w kłopocie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Niezorganizowany ruch kolekcjonerski w Bolesławcu (oprócz filatelistyki) sięga początku 1962 roku, kiedy to znacznie wzrosło zainteresowanie zbieraniem monet, banknotów, medali i odznaczeń.
Z ruchu tego zrodziła się inicjatywa zorganizowania 13 marca 1983 roku pierwszego spotkania przy udziale 27 osób, a tym samym zapoczątkowania ruchu numizmatycznego.
Na tym spotkaniu wybrano Zarząd Koła oraz nakreślono wstępny zakres działania. Przede wszystkim podjęto decyzję poczynienia odpowiednich przedsięwzięć w celu zarejestrowania w zasadzie już istniejącego Koła, aczkolwiek nie formalnie. Zwrócono się do różnych istniejących już klubów kolekcjonerów, a kilkakrotnie nawet do ówczesnego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (obecnie Polskie Towarzystwo Numizmatyczne), który na kolejną interwencję poradził zwrócić się do Zarządu Oddziału PTAiN w Zielonej Górze.
I tak, 25 kwietnia 1984 roku, przy udziale przedstawiciela Zarządu Oddziału w Zielonej Górze w osobie doc. dr Juliana Skorka odbyło się kolejne spotkanie, i w zasadzie od tego czasu rozwinęła się działalność Koła Numizmatycznego przy nie istniejącym już Klubie "Relaks" SM "Bolesławianka".
Rezultatem osobistego zaangażowania członków i prężnej działalności Zarządu Koła, przy docenianiu tych wysiłków przez Zarząd Główny PTAiN w Warszawie, 1 października 1987 roku powstał Oddział Wojewódzki w Jeleniej Górze, z siedzibą w Bolesławcu. 7 listopada 1987 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Zarząd Oddziału w składzie: Jan Haniszewski (prezes), Jerzy Hołodniak (wiceprezes), Jan Konecki (sekretarz), Władysław Bojdys (skarbnik) i Henryk Pliński (członek Zarządu).
Zarząd przyjął ambitne plany rozwoju numizmatyki nie tylko na terenie Bolesławca, ale również w obrębie województwa jeleniogórskiego, udzielając zainteresowanym skutecznej pomocy.
Ponadto została nawiązana współpraca min. z miejscowymi szkołami, TMB (Ochrona Zabytków) i Muzeum Ceramiki. Obecnie liczy 48 członków, w tym 2 ze Zgorzelca, 1 z Lwówka Śląskiego, oraz 13 członków działających w Kole Numizmatycznym w Jeleniej Górze, którego prezesem jest Henryk Pliński.
Z kilkuletniej działalności miejscowych numizmatyków wyrósł potężny aktyw doceniający rolę i znaczenie tego typu zbieractwa i poświęcający wolny czas dla celów Towarzystwa. Dlatego zauważany jest w gronie wystawców, które systematycznie powiększa się. Tematyka zbiorów jest różnorodna, a min. "Okręty na monetach", "Srebrne monety okolicznościowe PRL", "Rosja carska", "Wielcy Polacy na monetach srebrnych", "Ochrona środowiska", "Zabytki architektury na monetach polskich", "Monety Francji", "Monety i medale b. NRD", "Zbiór klasyczny Wolnego Miasta Gdańsk". "Medale poczet królów polskich", "Medale z wizyty Papieża Jana Pawła II w Polsce", "Miniatury orderów i odznaczeń polskich".
1 września 1990 roku Oddział PTN został pozbawiony lokalu, w którym odbywały się coniedzielne spotkania wymienne (t.z. giedły), często łączone z pokazem numizmatyki. Po krótkim pobycie w klubie Pax, z którego zrezygnowano z uwagi na wysokie opłaty, numizmatycy znaleźli miejsce w Klubie Kombatanta przy ul. Sądowej (tam też odbywają się spotkania filatelistów). Spotkania numizmatyków odbywają się w każdą niedzielę w godzinach od 11.00 do 13.00 i są otwarte dla wszystkich, a zwłaszcza zbierających.
Ostatnie lata, w dobie przechodzenia na gospodarkę rynkową i w dobie trudności, jakie przeżywa oświata i kultura zubożenie odczuwa się również w numizmatyce.
Ponadto, z powodu wzrostu cen monet i składek członkowskich z dniem 1 stycznia 1993 roku notuje się regres stanu ilości członków. Wytrwali numizmatycy nie załamują się jednak i będą nadal aktywnie działać w propagowaniu tego zacnego zbieractwa.