Sesja Rady Miejskiej. Było długo i okresami burzliwie

Sesja Rady Miejskiej. Było długo i okresami burzliwie
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

22 grudnia 1992 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej godna odnotowania w kronice miejskich wydarzeń z dwóch przynajmniej powodów:
- była bardzo długa, bo trwała od godz. 10.00 do 20.00;
- była w pewnym okresie trwania bardzo burzliwa i bulwersująca.
Czas jej trwania warunkował bogaty porządek dzienny, zawierający 12 punktów głównych i 28 podpunktów, bo tyle właśnie przygotowanych było w punkcie 11 projektów uchwał.
Burzliwa i bulwersująca wymiana zdań sprowokowana została natomiast nieplanowanym w porządku obrad, a nieoczekiwanym w (treści i w formie wystąpieniem gościa Sesji - Prezesa Stowarzyszenia Kupców Bolesławieckich, który radnym i władzom miasta zarzucił arogancję i coś w rodzaju braku wiedzy lub orientacji ekonomicznej. Musiało to - rzecz jasna - wzbudzić sporo emocji i zaostrzyć ton wystąpień.
Wyrazem protestu radnych na wystąpienie prezesa SKB i stanowisko zawarte w rozwieszonych plakatach jest oświadczenie przyjęte przez radnych zaraz po Sesji, oraz oświadczenie Zarządu Miasta z dnia 30 grudnia 1992 r.
Treść plakatu i treść oświadczeń zamieszczamy na łamach "Głosu".
Jedną z ważniejszych uchwał RM była niewątpliwie Uchwała Nr XXX/195/92 w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Bolesławiec. Chodzi o nowe stawki czynszów obowiązujące od 1 stycz nia do 30 czerwca 1993 roku.
Zainteresowanych odsyłamy do Urzędu Miasta, gdzie w holu, na tablicy ogłoszeń są szczegółowe wykazy nowych stawek w trzech strefach. Przedrukowanie całego wykazu stawek na łamach "Gło-su" jest niestety niemożliwe z uwagi na szczupłość naszych szpalt. Przekazujemy natomiast garść ustaleń zawartych w innych (ale nie wszystkich) uchwałach przyjętych przez radnych na Sesji 22 grudnia 1993 r.
- ceny biletów autobusów MZK obowiązujące od 11 stycznia wynosić będą: 2400 zł (jednorazowy) a 60.000 zł miesięczny na jedną linię. Ulgowy o połowę taniej. Kara za jazdę bez ważnego biletu wynosić będzie 200.000 zł. (Szczegółowo o cenach biletów również na tablicy ogłoszeń UM, a także w MZK).
Od 1 I 1993 obowiązywać będą nowe stawki opłat targowych i tak np. przy sprzedaży towarów z kosza, wiadra, ręka itp. opłata wyniesie 5.000 zł, przy sprzedaży z wózka ręcznego lub zajętego stanowiska za 1 m kw. powierzchni - 22.000 zł, sprzedaż z wozu konnego - 20.000 zł, a sprzedaż z samochodu, w zależności od tonażu od 40.000 zł (1,5 t) do 100.000 zł (pow. 5 t).
- Od 1.1.1993 obowiązują nowe stawki podatku od posiadania psów i wynoszą rocznie: od jednego psa 76.000 zł, a od każdego następnego 90.000 zł.
Wyłonieni zostali przedstawiciele do składu Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej i kandydaci na członków Rady Nadzorczej Wojewódzkie go Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
Podjęto uchwałę o zmianie niektórych ulic. Szczegółowiej piszemy o tym na str. 1.