Kultura w ocenie Radnych

Kultura w ocenie Radnych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

(wynotowane na październikowej Sesji Rady Miejskiej)
Na liście spraw, jakimi zajmowali się radni podczas październikowej Sesji Rady Miejskiej znalazły się m.in. informacje o działalności Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ceramiki od stycznia 1992 roku. Poniżej zamieszczamy wypis ważniejszych danych liczbowych z tych informacji.
Bolesławiecki Ośrodek Kultury
Skupia około 200 stałych członków w 12 amatorskich zespołach artystycznych oraz dwukrotnie więcej w kilkunastu różnego rodzaju sekcjach, klubach, na kursach języków obcych, kursach tańca itd.
Najliczniejszy i najbardziej "firmowy" zespół to Zespół Pieśni i Tańca "Bolesławiec". Najwięcej pod gościnnymi dachami BOK skupiło się młodzieżowych zespołów muzycznych, ale są też zespoły taneczne, aktywne grupy plastyczne, a nawet nietypowy dla miasta leżącego 500 km od morza, żeglarski wokalny zespół szantowy.
Na scenie sali "Forum" oraz na scenie klubu "Pegaz" odbyło się łącznie 45 imprez artystycznych w tym min. 9 spektakli teatralnych (szkoda że tylko dla dzieci i młodzieży), 7 występów kabaretowych (m.in. był kabaret "Otto", "Paka", a także wieczory kabaretowe z udziałem takich sław, jak K. Daukszewicz, B. Smoleń i J. Fedorowicz). Gościli w naszym mieście St. Sojka, M. Grechuta i E. Geppert. Wielokrotnie prezentowane były znane, krajowe zespoły profesjonalne ("Wilki" "Ham-mer", "Kaczki z nowej paczki") oraz wokalno-muzyczne zespoły amatorskie.
W kronice miasta i BOK-u nie odnotowany został - niestety - ani jeden koncert symfoniczny, czy muzyki klasycznej. Honor ratowały kilkakrotnie uczniowie Szkoły Muzycznej i Ogniska Muzycznego i chwała im za to.
Z udziałem około 1400 widzów i słuchaczy odbyły się wernisaże w Galerii BOK często połączone ze spotkaniami autorskimi. Wystaw (ceramiki, grafiki, malarstwa, fotografia, szkła) było 20, z czego warto przypomnieć Popienerową Wystawę Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby Ceramicznej, wystawę grafiki Rafała Strenta z Warszawy czy Środowiskową Wystawę Artystów Bolesławca.
Klub "Pegaz" był miejscem ponad 50 różnych imprez, z przewagą imprez rozrywkowo-ta-necznych. Odbywały się tu m.in. Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Eliminacje Festiwalu Piosenka Francuskiej, recitale i koncerty kameralne, imprezy dla dzieci typu "Minilista przebojów" czy "Ściąga", zajęcia plastyczne w ramach Małej Akademii Wyobraźni, konkursy, turnieje, giełdy komputerowe i inne. W klubowych imprezach brało udział około 3.500 uczestników.
Mieszkańcom miasta na pewno utkwiły w pamięci plenerowe i okolicznościowe imprezy organizowane przez BOK: piknik majowy z udziałem 18 zespołów, "Wiosna Bolesławiecka" z paradą karnawałową, Festiwalem Latawców, z Misterium Teatru Deszczu, czy samochodowym relaksem rajdowym.
Uczniowie szkół mogli w czasie ferii zimowych korzystać ze specjalnej oferty pn. "Ferie bez nudy", a przed wakacjami letnimi BOK zaprosił młodzież na atrakcyjny festyn pn. "Witajcie wakacje".
Były też propozycje już w czasie samych letnich wakacji, z których najbardziej efektowną był "Blues nad Bobrem" z warsztatami. Warto przypomnieć, że na BOK spadł główny wysiłek organizatorski w czasie trwania Ogólnopolskiego Pleneru Ceramiczmo-Rzeźbiarskiego, a zaraz potem koncert z okazji Święta Niepodległości Polski.
"Dzień Bośniackich Dzieci" – wielogodzinna impreza humanitarna była ostatnią, dużą imprezą, jaką zdążyliśmy odnotować przed oddaniem materiału do druku.
Być może nie wszystkie z działań BOK-u zostały odnotowane, ale najważniejsze chyba tak. Można jeszcze dodać, że jedyne - aktualne - kino w mieście obsługiwane przez BOK wyświetliło od stycznia blisko 100 tytułów filmowych, przy - przykra to prawda - niezbyt wysokiej frekwencji. (Może z powodu nadmiaru amerykańskiego repertuaru?}.
Miejska Biblioteka Publiczna
Aktualny stan zbiorów wynosi 99926 woluminów, w tym 3.030 woluminów stanowią zbiory audiowizualne. Mamy więc niecałe sto tysięcy książek w miejskiej bibliotece, czyli trochę więcej niż dwie na jednego statystycznego mieszkańca miasta.
Czytelników jest 7.728 z czego połowa zapisana jest w oddziale dziecięco-młodzieźowym. Podana liczba stanowi około 20 proc. czytających z ogólnej liczby mieszkańców. Przeciętnie, w ciągu dnia bibliotekę odwiedza 96 osób. Nieco więcej, bo 115 czytelników przychodzi dziennie do oddziału dziecięco-młodzieżowego.
Jak czytamy? Okazuje się, że nie za dużo i powoli. Ilość wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 346 wol. (w kraju przeć. 379, a w województwie jeleniogórskim przeć. 419 wypożyczeń na 100 mieszkańców).
W bieżącym roku zakupiono ponad 3.500 woluminów na kwotę 89 mln. złotych. Kwota wydaje się imponująca, ale należy wiedzieć, że przeciętna cena książki w tym roku osiągnęła kwotę 23.700. Ustalony przez Ministerstwo Kultury i Sztuki wskaźnik zakupu księgozbioru wynosi 18 woluminów na 100 mieszkańców. W Bolesławcu kupuje się statystycznie 10,9 wol. (w województwie jeleniogórskim wskaźnik ten wynosi 11,2 a wskaźnik krajowy to 10,8 wol.).
Miejska Biblioteka Publiczna po ponad 45 latach oczekiwania na właściwy obiekt (dwukrotnie gotowe projekty nowego gmachu MBP były odkładane na półki przy kolejnych kryzysach gospodarczych, a MBP wciąż funkcjonuje w warunkach zastępczych w różnych punktach miasta) być może doczeka się w połowie przyszłego roku własnego budynku. Ma być nim okiekt po żłobku przy ul. Sądowej. Władze miasta okazały duże zrozumienia i życzliwości przeznaczając na adaptację obiektu łączną kwotę 1.250.000.000 zł. W nowym obiekcie znajdzie swoje miejsce Wypożyczalnia dla dorosłych z ul. Kaszubskiej, Czytelnia z ul. Kubika oraz Oddział dla dzieci i młodzieży. W nowym obiekcie uruchomiony zostanie też Dział Zbiorów Audiowizualnych, w tym książka mówiona i wypożyczalnia kaset video. Szerzej na temat nowego obiektu MBP będziemy pisać w przyszłym roku.
Muzeum Ceramiki
W czerwcu br. minęło 25 lat działalności Muzeum Cera-miki w Bolesławcu. (Co prawda pierwsze muzeum po-wstało w tym mieście już w 1908 roku, ale z dawnych zbiorów nic nie ocalało. Po wojnie muzeum w Bolesławcu otwarte zostało w latach pięćdziesiątych, ale budy-nek wkrótce po tym przeznaczo-ny został do remontu. Praktycz-nie więc muzeum funkcjonuje od czerwca 1967 roku).
W bieżącym roku Muzeum eksponuje 3 wystawy stałe:
- Kamionka Bolesławiecka od XVII wieku do współczesności
- Bolesławieckie Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie,
- Ceramika Europejska, oraz eksponowało 7 wystaw czasowych (Malarstwo Jolanty Ajlikow-Czarneckiej, Nabytki Muzeum Ceramiki 1982?02, ScenyPasyjne w malarstwie na szkle ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Jeleniej Górze, Zmarli zobowiązują żyjących: AK w fotografii i dokumentacji, Wybrane kolekcje ceramiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Ceramiki, Malarstwo Marii Polakowskiej-Prokopiak, ryty Krzysztofa Skórczewskiego ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Legnicy).
Muzeum ma ponad 2700 eksponatów (na samym początku nie było nawet 10). Biblioteka liczy 2977 woluminów. Sporo cennych pozycji z zakresu ceramiki przekazała Muzeum P. Barbara Alaszewska z Londynu, po jego zwiedzeniu. Muzeum systematycznie otrzymuje wydawnictwa z Muzeum Ceramiki w Dusseldorfie i z Muzeum w Karlsruhe.
Aktualnie przygotowuje się eksponaty (współczesna rzeźba ceramiczna) na wystawę do Pirny, gdzie w styczniu nastąpi otwarcie Muzeum.
Warto też wspomnieć, że Pani Bożena Kantek z Muzeum Ceramiki wróciła niedawno z Lienzu (Tyrol, Austria), gdzie wygłosiła referat nt. związków ceramiki bolesławieckiej z ceramiką innych ośrodków.
Referat wzbudził duże zainteresowanie uczestników sympozjum, a organizatorem sympozjum był Uniwersytet w Innsbrucku.
W ciągu dziesięciu miesięcy Muzeum Ceramiki odwiedziło 4.500 osób, w tym ponad 2 tysiące w grupach zorganizowanych. Ceny biletów do Muzeum Ceramiki 5 tys. zł, normalny, 2 ulgowy i 1 tysiąc wycieczkowy.
W każdy czwartek wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
Trwa remont i adaptacja obiektu po Muzeum Kutuzowa. W obiekcie tym mieścić się będzie dział poświęcony historii miasta, przy czym nie jest wykluczone, że jedno z pomieszczeń zawierać będzie pamiątka po Kutuzowie. Pani mgr Teresa Wolanin - dyrektor Muzeum Ceramika apeluje przy okazji do mieszkańców miasta, aby przekazywali Muzeum fotografie lub rekwizyty stanowiące wartość muzealno-historyczną.