Harcerskie wieści

Harcerskie wieści
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

6 listopada br. odbył się w Bolesławcu Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego. Będzie to pamiętna data dla bolesławieckich harcerzy, bowiem w tym dniu połączyły się dwa hufce: miejski i gminny. Wybrano Komendanta Hufca. Został nim harcmistrz Roman Larysz.
W Zjeździe uczestniczyli: Komendant Chorągwi Dolnośląskiej harcmistrz Dariusz Ostrowski i Pani Stefania Karaban - przedstawicielka Urzędu Gminy Bolesławiec.
Omówiono przyszłe zamierzenia dla harcerzy i kadry instruktorskiej. Ważniejsze z nich to wychowywanie w poszanowaniu godności człowieka i wartości patriotycznych, uczenia współżycia w gromadzie, uczenia poczucia odpowiedzialności i obowiązku, udzielanie pomocy potrzebującym oraz działania zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.
Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu ma długą i wspaniałą tradycję. Dysponuje też dobrą bazą poszerzoną teraz o mienie przyłączonego Hufca Gminnego. Powiększyła się też - dzięki współpracy z Wojskiem Polskim - baza wypoczynkowa o tereny wokół tzw. "falklandów". Z bazy tej korzystało w czasie ostatnich letnich wakacji około 300 dzieci z gminy Bolesławiec.
Klimat dla harcerstwa w Bolesławcu jest bardzo dobry. Władze miejskie i gminne zawsze udzielały dużej pomocy, jak również pozytywnie oceniały wkład ZHP wniesiony tak w wypoczynek dzieci i młodzieży, jak i w pracę śródroczną. Należałoby tylko życzyć, aby ten klimat utrzymywał się nadal, a serca władz miasta i gminy, ludzi w mundurach wojskowych i społeczeństwa miasta były dalej przychylne i pomocne działaniom ZHP.
W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów nowego Hufca ZHP w Bolesławcu niżej podpisana dziękuję wszystkim życzliwym za wspomaganie w trudnych chwilach, a z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku prosi o przyjęcie od harcerstwa najlepszych życzeń.
Niech klimat życzliwości dla ZHP trwa nadal, a harcerze i instruktorzy zapewniają, że słowa hymnu harcerskiego "Wszystko, co nasze Polsce oddamy..." wcielane będą w codzienne życie dobrą nauką, pracą i zachowaniem.