PCK. Honorowy dawca krwi

PCK. Honorowy dawca krwi
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W Bolesławcu w 9 klubach Honorowych Dawców Krwi zrzeszonych jest ogółem 735 członków (z czego 4 kluby zakładowe skupiają 145 członków, 3 kluby terenowe 570 i 2 kluby szkolne 20 członków).
Członkowie tych klubów, w czasie trzech minionych kwartałów br. oddali honorowo 327 litrów krwi. Z okazji DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA odbędzie się (przypuszczalnie w pierwszej połowie grudnia) Rejonowe Spotkanie Zasłużonych Dawców Krwi oraz przedstawicieli klubów HDK z rejonu bolesławieckiego. Na spotkaniu tym honorowi dawcy zostaną wyróżnieni odznaczeniami państwowymi, odznakami Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz dyplomami.
Prezydent Rzeczpospolitej Pol-skiej na wniosek Placówki Terenowej PCK w Bolesławcu nadał Złote Krzyże Zasługi następującym dawcom: Eugeniuszowi Wiewiórskiemu, Mirosławowi Szczepaniakowi, Marianowi Niemczykowi, Jerzemu Markowi, Andrzejowi Szyperowi, Mirosławowi Dacyszynowi, Mieczysławowi Małeckiemu i Markowi Liszce (wszyscy Panowie z Bolesławca) oraz Stanisławowi Faltynowi i Romanowi Skórze z Ocic i Stanisławowi Kulbidzie z Dobrej. Wymienieni wyżej dawcy legitymują się oddaniem honorowo ponad 20 litrów krwi każdy.
Również na wniosek Placówki Terenowej PCK w Bolesławcu wręczone zostaną nadane przez Kapitułę w Warszawie wyróżnienia pod nazwą KRYSZTAŁOWE SERCE. Otrzymają je: Sławomir Leszczyński z Bolesławca i Henryk Wasilewski z Iwin - dawcy legitymujący się oddaniem honorowo ponad 25 litrów krwi. Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymają ci członkowie klubów, którzy oddali honorowo ponad 12 i 13 litrów krwi.
Specjalnymi gośćmi spotkania rejonowego będą Zasłużeni Honorowi Dawcy legitymujący się od daniem od 30 do 40 litrów krwi: Ludwik Czajkowski z Czernej oraz Roman Bodak, Stanisław Pasisz, Zygmunt Myśliwiec i Jan Michalak z Bolesławca. (Informację przygotował kierownik Placówki Terenowej PCK w Bolesławcu).