Stanowczy protest wobec form działania Stowarzyszenia Kupców

Stanowczy protest wobec form działania Stowarzyszenia Kupców
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia mieszkańcy Bolesławca i okolic mogli obejrzeć swoiste oplakatowanie naszego grodu. To Stowarzyszenie Kupców Bolesławieckich postanowiło "przemówić" do społeczeństwa. I to niestety przemówić fatalistycznie, z pozycji gnębionych i uciskanych. Patrzcie oto ludkowie - władza ciśnie nas, to MY pociśniemy WAS - to prosty wniosek tych plakatów. Oczywiście takie plaka towanie nie mogło pozostać bez echa. Zaprotestowali zarówno Radni jak i Prezydent Miasta.
O tych protestach proszę czytać na str. 4.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 grudnia 1992 r.
W związku z plakatami wy wieszonymi w sklepach przez Stowarzyszenie Kupców Bolesławieckich w okresie przedświątecznym, dotyczącymi nowych stawek czynszów za najem lokali użytkowych Zarząd Miasta Bolesławiec wyraża STANOWCZY SPRZECIW wobec tego rodzaju poczynań Stowarzyszenia Kupców Bolesławieckich i prezesa Stowarzyszenia.
Treść plakatów mówiąca o horrendalnych stawkach czynszowych jest zwykłym oszustwem, wprowadzającym w błąd mieszkańców miasta.
Nieprawdą jest, że stawki czynszu wzrastają o 100 proc. Przewidywane wpływy z czynszów w 1993 r. zwiększą się zaledwie o 22 proc.
Zarzuty kierowane pod adresem władz samorządowych przez Stowarzyszenie Kupców Bolesławieckich i jego prezesa są absurdalne i w jednoznaczny sposób zostały że nie jest ono reprezentantem całego środowiska kupieckiego. W trudnej sytuacji społecznej każde nieodpowiedzialne plakatowe podważone na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 1992 r. Przypisywanie władzom samorządowym arogancji jest prymitywnym, populistycznym sformułowaniem krzywdzącym samorządowe organy gminy miejskiej.
W sprawach dotyczących najmu lokali Zarząd Miasta zasięgał wielokrotnie opinii Stowarzyszenia Kupców Bolesławieckich, mimo wystąpienie może dodatkowo frustrować społeczeństwo miasta.
Zarząd Miasta tego rodzaju wystąpienia uznaje za jeszcze jeden przejaw nieodpowiedzialności obywatelskiej i wyraża swoją dezaprobatę wobec tak nagannych postaw.
Prezydent Miasta inż. Józef Król
Przewodniczący Zarządu Miasta
OŚWIADCZENIE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W BOLESŁAWCU z dnia 22 grudnia 1992 r.
Radni wyrażają stanowczy sprzeciw wobec sposobu i formy dzialania Stowarzyszenia Kupców w Bolesławcu.
Szczególne oburzenie budzi treść plakatów rozwieszanych w miejskich sklepach w okresie przedświątecznym, w punkcie dotyczącym podwyżek za najem lokali użytkowych. Nieprawdą jest, że wprowadza się stawki czynszu podwyższone o 100 proc. (wpływy z czynszów zwiększą się o 22 proc). Zarzuty kierowane pod adresem Władz Samorządowych przez prezesa Stowarzyszenia Kupców zostały jednoznacznie podważone na posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 22 grudnia 1992 r.
Przypisywanie władzom samorządowym arogancji jest populistycznym i krzywdzącym sformułowaniem. Zarząd Miasta zasięgał wielokrotnie opinii Stowarzyszenia Kupców, które przecież nie reprezentuje całego środowiska kupieckiego.
Sytuacja społeczna jest na tyle trudna, że każde takie wystąpienie może dodatkowo sfrustrować społeczeństwo. Uznajemy je zatem za dowód nieodpowiedzialności obywatelskiej i wyrażamy swoją dezaprobatę wobec takich postaw.
RADNI RADY MIEJSKIEJ