15 uchwał na zakończenie pracowitego roku

15 uchwał na zakończenie pracowitego roku
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Ostatnia w 1992 roku Sesja Rady Gminy odbyła się 29 grudnia i poświęcona była głównie uchwaleniu planu finansowo-rzeczowego gminy na 1993 rok. Radni zatwierdzili plan i podjęli 15 innych uchwał z zakresu spraw budżetowych i gospodarki gruntami.
Radni w dyskusjach nad założeniami planu uznali, że wskazane w projekcie propozycje zadań są niezbędne do zrealizowania. Ze względu jednak na poziom wydatków znacznie przekraczający kwotę wyszacowanych dochodów koniecznym stało się dokonanie wyboru zadań najpilniejszych.
Do głównych, priorytetowych kierunków realizacji zaliczono wodociągowamie, telefonizację i oświatę (remonty i modernizacje obiektów szkolnych). A poza tym m.in. Przyjęta została propozycja zrealizowania ze środków budżetowych gminy wyłącznie sieci tranzytowej i rozdzielczej wodociągu Ocice - Kraszowice - Nowa, pozostawiając budowę przyłączy i instalacji wewnętrznych do wykonania we własnym zakresie przez użytkowników (przyszli użytkownicy nie będą ponosić odpłatności za wybudowanie wodociągu). Wybrany został kierunek północny telefonizacji gminy (Bolesławiec - Kraśnik Dolny - Trzebień) do realizacji w pierwszej kolejności.
Przewidziano rozpoczęcie adaptacji i remontu szkoły poradzieckiej w Trzebieniu (doprowadzenie instalacji zewnętrznych - grzewczej, wod.-kan,. elektrycznej) oraz remonty Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Żeliszowie.
Ponadto Rada uznała za celowe dokonanie na początku roku przeglądu dróg gminnych pod kątem określenia potrzeb w zakresie konserwacji dróg i wytypowania odcinków do modernizacji.
Ostatecznie zaakceptowana została propozycja partycypowania, w rozpoczęciu wspólnych z miastem inwestycji gazowych, obejmujących wsie: Dobra, Łaziska i Kruszyn. Pozainwestycyjne wydatki bieżące w pozostałych dziedzinach przyjęto w wielkościach kwot zaproponowanych w projekcie planu.