Obwodnica i wysypisko

Obwodnica i wysypisko
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W grudniowym wydaniu "Głosu", w artykule pt. "Aktualności Samorządowe" uległ zniekształceniu jeden z akapitów dotyczących wspólnych inwestycji w Bolesławcu i miejscowościach zlokalizowanych w jego sąsiedztwie. Inwestycje zaś tyczyły obwodnicy lokalnej i wysypiska w Suszkach. Poprawnie tekst ten winien brzmieć następująco: obwodnica lokalna w rejonie torów kolejowych i ogrodów dziadkowych, na terenie graniczącym ze wsią Kruszyn; wysypisko w Suszkach na terenie wyrobiska, pod warunkiem rozstrzygnięcia przez władze miejskie spornych kwestii z mieszkańcami solectwa, pod kątem zapewnienia wsi niezbędnej infrastruktury; Za chochlikowy "zlepek" przepraszamy Czytelników.