Serce dla serca

Serce dla serca
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

"CHOROBA ZNANA JEST W POŁOWIE WYLECZONA" (Tomasz Fuller, lekarz).
Słowa te zostały wypowiedziane w XVIII wieku. Postęp i coraz wyższy stopień cywilizacji przyczynił się z jednej strony do szybszego opanowania chorób, ale również do powstawania nowych. Ochrona zdrowia w krajach ekonomicznie rozwiniętych, w okresie powojennym uległa głębokim przeobrażeniom. Znacznie spadła umieralność na choroby zakaźne i pasożytnicze, a!e wybitnie wzrosła liczba zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych, a w szczególności chorób układu krążenia na tle miażdżycy. Tymi chorobami są: niedokrwienna choroba serca, udar mózgu, miażdżyca tętnic obwodowych.
Zmieniający się sposób żywienia, malejąca aktywność fizyczna, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu odgrywają tutaj rolę wiodącą. W następnej kolejności dużą wagę przywiązuje się do szkodliwego działania stresu. U części pacjentów można wykazać genetycznie uwarunkowane przyczyny.
W krajach bogatych ekonomicznie i rozwiniętej świadomości w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się spadek zachorowalności na chorobę wieńcową serca. Wysokie wskaźniki są charakterystyczne dla krajów Europy Północnej, Ameryki Północnej oraz Australii. Z krajów Europy Polska zajmuje jedno z pierwszych miejsc w zachorowaniach na chorobę wieńcową serca. Obecnie co drugi zgon jest z powodu chorób serca i krążenia. Pragnę przypomnieć, że naturalny rozwój miażdżycy zaczyna się od 2 roku życia. Nie możemy dłużej czekać i być usprawiedliwieni trudnościami obiektywnymi. Rozgardiasz ekonomiczny i ubóstwo nie zdejmuje z nas odpowiedzialności moralnej. Wobec prawa do życia i jego ochrony powinny być zagwarantowane priorytety państwowe. Skoro jednak nie można inaczej z wielką satysfakcją przyjąłem inicjatywę grupy pacjentów po przebytym zawale serca.
Założyli oni przy Towarzystwie Miłośników Bolesławca Społeczny Komitet Zakupu USG serca dla Szpitala w Bolesławcu. Uratowane życie, szczęśliwe dni bez dolegliwości, pragną wypełnić zbiórką pieniędzy od mieszkańców Bolesławca, od siebie zaczynając. Bo miasto Bolesławiec jest piękne, a mieszkańcy muszą mieć zagwarantowaną opiekę nad zdrowiem.
Co to jest USG serca?
Wszędzie za pomocą rozumu człowieka dokonuje się postęp. Człowiek chory cierpi. Badania człowieka chorego niejednokrotnie przysparzają mu dodatkowego bólu. Aby tego uniknąć konstruuje się urządzenia, które precyzyjnie wykrywają chorobę i jednocześnie nie są dla pacjenta uciążliwe. Jednak takie urządzenia są kosztowne. USG serca - echokardiografia jest obecnie najważniejszą nieinwazyjną metodą diagnostyczną w chorobach serca. Wskazania: diagnostyka nabytych i wrodzonych wad serca, choroby wieńcowej serca i jej powikłań, kardiomiopatie, guzy serca, choroby osierdzia i ocena sztucznych zastawek serca.
Nie wymaga żadnego przygotowania pacjenta do badania. Jeżeli aparat USG jest z Dopplerem, pozwala uzyskać informacje o przepływie krwi przez serce i naczynia. Podając te informacje chcę Czytelnikom uświadomić sens zakupu echokardiografu. Dziękuję w imieniu lekarzy Szpitala w Bolesławcu za ofiarność i pomoc.
Zanim jednak uzyskamy aparat USG zachęcam państwa do szczerej i życzliwej współpracy. W następnych spotkaniach chciałbym zapoznać Czytelników z problemami chorób wieńcowych serca, przyczyn, leczenia i zapobiegania.