Stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów

Stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Najważniejszy ślad, jaki pozostaje po życiu każdego człowieka, stanowi dobro, które uczynił dla innych ludzi. Potomni potrafią wyrazić swoją wdzięczność kultywując pamięć o tych, którzy odeszli.
Od 1968 roku w Liceum Ogól nokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu corocznie najzdolniejszym uczniom i absolwentom jest przyznawane stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów, wielkich pedagogów współtworzących przed laty bolesławieckie Liceum.
Można bez przesady powiedzieć, że ich całkowite oddanie się pracy z młodzieżą pozostawiło bezcenny wkład w rozwój zarówno intelektualny, jak i osobowościowy licznych grup wychowanków kilku pokoleń. Przekazując młodzieży cały materialny dorobek swojego życia przedłużyli realizację świadomie wybranego, życiowego posłannictwa na dalsze lata, kiedy życie ich dobiegało kresu, służą nadal pomocą finansową.
Początek roku 1990 z szalejącą inflacją zagroził istnieniu funduszu stypendialnego. Stan konta wynosił wówczas około 400 tysięcy złotych. Obecnie fundusz stypendialny to około 50 milionów złotych zgromadzonych na koncie Komitetu Rodzicielskiego Liceum dzięki hojności bolesławieckich zakładów pracy i osób prywatnych. Stypendia wypłacane są z odsetek od zgromadzonych wkładów terminowych. Kandydatów do stypendiów jest wielu, bo wielu zdolnych młodych ludzi każdego roku opuszcza mury naszej szkoły.
W bieżącym roku szkolnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na wniosek Rady Pedagogicznej Komitet Rodzicielski - gestor funduszu stypendialnego - przyznał cztery stypendia w wysokości 2 mln złotych wyróżniającym się uczniom i absolwentom szkoły: Mariuszowi Baranowi, Michałowi Małkowskiemu, Tadeuszowi Orawcowi (uczniowie) i Krzysztofowi Matysiakowi (absolwent).
Komitet Rodzicielski i Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu proszą o wsparcie szkolnego funduszu stypendialnego Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów, zwracając się do wszystkich, którzy mogą, a przede wszystkim chcą pomóc szkole i jej uczniom, zwłaszcza szczególnie uzdolnionym.
Wpłaty prosimy kierować na konto Komitetu Rodzicielskiego przy Liceum. Nr konta PKO O/Bolesławiec 23618-459-132 (Stypendium im. H. i W. Tyrankiewiczów).
Dotychczasowi stypendyści: 1968/69: Jan Śliwa, 1969/70: Teresa Kazimierska, Ireneusz Łukasik, 1970/71: Iwona Pełczyńska, 1971/72: Mirosław Zabora, Jerzy Janowicz, Krzysztof Lisiecki, 1972/73: Urszula Tomczyk, Jerzy Janowicz. 1973/74: Adam Czech, Jerzy Janowicz. 1974/75: Krzysztof Brzuzan. 1975/76: Krzysztof Brzuzan, Wojciech Mydlarczyk. 1976/77 Barbara Marczuk, Krzysztof Brzuzan. 1977/78: Małgorzata Wójcik, Ireneusz Łupicki, Roman Czech. 1978/79: Wojciech Skibiński, Mirosław Jasiński. 1979/80: Dorota Giiyńska, Andrzej Idzik, Bogusław Merdas. 1980/81: Bogna Mizgalska, Zofia Stempak, Marek Tyc. 1981/82: Wiesław Śliwa, Ireneusz Drzewiecki, Jerzy Różycki. 1982/83: Mirosław Kozdra, Bogdan Grygiel. 1983/84: Ewa Fałkowska, Barbara Naspińska, Beata Zając, Mariusz Dworsatschek, Krzysztof Pieszko, 1984/85: Barbara Myjkowska, Marla Adamarczuk, Beata Woźniak. 1985/86: Katarzyna Szczurowska, Izabela Mikołajczyk. 1986/87: Agnieszka Florek, Anna Dąbrowska, Grzegorz Witkowski, Witold Kołodziński. 1987/88: Eugeniusz Skiba, Cezary Czernatowicz, Ireneusz Książek, Joanna Swidkiewicz. 1988/89: Elżbieta Kubuś, Andrzej Bal, Małgorzata Szylkiewicz. 1989/90: Jolanta Burdukiewicz, Jolanta Opala, Dorota Straburzyńska. 1990/91: Edyta Szczepańska, Marek Michałkiewicz, Marek Jasiukiewicz. 1991/92: Katarzyna Kurzawska, Agnieszka Pierzchalska, Krzysztof Matysiak, Agnieszka Woźniak.