Wybory

Wybory
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W dniu 25 listopada 1995 r. odbyło się Walne Zebranie Spra­wozdawczo-Wyborcze członków i sympatyków Bolesławieckiego Klubu Sportowego. W kameralnej sali, gościnnie udostępnionej przez Bolesławieckie Zakłady Materia­łów Ogniotrwałych zebrała się grupa ludzi chcących pozytywnych zmian w sporcie bolesławieckim.
Sprawozdanie z działalności Klubu w ubiegłej kadencji przedstawił Prezes, inż. Edward Kłaput, pełniący tę funkcję od lutego 1993 r.
W trakcie zebrania wybrano nowe władze Klubu na następną 4-letnią kadencję. Prezesem ponownie został Edward Kłaput, v-ce Prezesi to Dariusz Mucha i Ludwik Ambroży. Skład zarządu uzupeł­niają: płk Ryszard Jarmużek, Jarosław Molenda, Jerzy Sobczak i Jerzy Kosowski – pełniący jednocześnie funkcję kierownika Klubu. Jaki będzie to Zarząd, ocenimy po pewnym czasie. Na pewno start będzie bardzo trudny, trzeba będzie użyć wiele inwencji, aby utrzymać obecny stan posiadania Klubu. Nikt jednak nie załamuje rąk. 40-letnia historia BKS-u obliguje do działania. Zapał i energia naszej bolesławieckiej młodzieży musi być skierowana na sportowe tory. Firma BKS musi coś znaczyć na mapie sportowej Polski.
Jak widzi prace Zarządu i przy­szłość Klubu aktualnie wybrany Prezes inż. Edward Kłaput: główny cel – to nie stracić dorobku spor­towego, a wręcz nawet rozwój wszelkich sekcji, szczególnie piłki nożnej, będącej zawsze dyscypliną wiodącą. A także stworzenie bazy treningowej, której brak tak bardzo dokucza nam, np. poprzez większe wykorzystanie obiektów sporto­wych znajdujących się na terenie OWS przy ul. Spacerowej.
Będziemy starali się pozyskać sympatyków Klubu z możliwoś­ciami pomocy finansowej oraz rzeczowej, ponieważ dotacje Urzędu Miasta i Województwa nie pokrywają wszystkich potrzeb.
Zauważam nowe możliwości i niezbędny optymizm. Musi się udać.