Artylerzyści po kursie instruktorsko-metodycznym

Artylerzyści po kursie instruktorsko-metodycznym
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński W dniach 23–24 stycznia dowódcy plutonów i drużyn dywizjonu artylerii rakietowej 23 Pułku Artylerii doskonalili umiejętności organizacyjno-metodyczne w zakresie organizowania i prowadzenia szkolenia programowego.
istotne.pl wojsko, edukacja, 23śpa, kurs

Na bazie obiektów szkoleniowych bolesławieckiego Pułku przeprowadzono cykl zajęć teoretycznych, metodycznych zajęć pokazowych oraz instruktorsko-metodycznych, których celem było doskonalenie dowódców w zakresie przygotowania do występowania w roli kierownika zajęć i instruktora oraz przedstawienia optymalnego sposobu realizacji zajęć z wybranych przedmiotów wojskowych i specjalistycznych.

Pierwszego dnia kursu sprawdzono znajomość instrukcji normujących organizację szkolenia i wykonywania wybranych norm szkolenia bojowego, a także przeprowadzono metodyczne zajęcia grupowe poświęcone doskonaleniu zasad opracowywania dokumentacji szkoleniowej na szczeblu plutonu i drużyny. W godzinach popołudniowych uczestnicy szkolenia wzięli udział w metodycznych zajęciach pokazowych, podczas których realizowano zagadnienia musztry zespołowej baterii oraz przygotowanie i prowadzenie zajęć ze szkolenia ogniowego.

Drugi dzień poświęcono na omówienie zasad podstawowego i problemowego modelu nauczania w szkoleniu specjalistycznym oraz przeprowadzeniu metodycznych zajęć pokazowych nt. organizacji i prowadzenia treningów powszechnej obrony przeciwlotniczej. Szkolenie zakończyły zajęcia teoretyczne z zagadnień profilaktyki i dyscypliny wojskowej.

Celem dwudniowego kursu przeprowadzonego w 3 dywizjonie artylerii rakierowej było doskonalenie umiejętności dowódców plutonów i drużyn w zakresie właściwego doboru form i metod szkolenia oraz przedstawienie optymalnego sposobu realizacji zajęć z wykorzystaniem bazy szkoleniowej bolesławieckiego pułku. Wnioski ze szkolenia zostaną wykorzystane w tegorocznej działalności szkoleniowej artylerzystów, a pierwszą ku temu sposobnością będzie szkolenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w ramach ćwiczeń rotacyjnych, które w 23 Pułku Artylerii rozpoczną się na początku lutego.