Czy chciałbyś być policjantem?

Czy chciałbyś być policjantem?
fot. MZ W Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu rozmawiano o zawodzie policjanta i kryteriach jakie obowiązują kandydatów do tej pracy.
istotne.pl policja, praca

W spotkaniu z przedstawicielami lokalnych samorządów i szkół średnich mundurowi zaprezentowali wymogi dotyczące kandydatów do policji oraz możliwości rozwoju i kształcenia się w służbie. Gospodarzem był podinsp. D. Borski p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu. Spotkanie poprowadził wspólnie z podinsp. J. Markiewiczem Naczelnikiem Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz podinsp. Krzysztofem Wołowcem Zastępcą Naczelnika Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Czy chciał(a)byś pracować jako policjant?
Nie
64.81 % głosów: 105
Tak
35.19 % głosów: 57

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów, szkół średnich oraz Powiatowego Urzędu Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery. Osoby obecne na spotkaniu otrzymały plakaty i ulotki oraz przedstawiły propozycję współpracy w ramach rozpowszechniania informacji dotyczących rekrutacji. Przybyłym gościom zaprezentowano wymogi, jakie musi spełnić kandydat na policjanta oraz jak wygląda proces rekrutacji. Założeniem spotkania było podjęcie współpracy w zakresie rozpowszechniania informacji dotyczących  rekrutacji oraz wymogów formalnych.

Policja zachęca do pracy w policjiPolicja zachęca do pracy w policjifot. KPP Bolesławiec
Policja zachęca do pracy w policjiPolicja zachęca do pracy w policjifot. KPP Bolesławiec

Służbę w policji może pełnić:

  • obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii;
  • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • korzystający z pełni praw publicznych;
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej  dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach  o ochronie  informacji niejawnych;
  • z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, jak i komendach powiatowych (miejskich) policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).