Spotkania w koszarach

Spotkania w koszarach
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Stacjonujące w naszym mieście jednostki Wojska Polskiego mijający rok zaliczają do udanych. Wszystkie wykonały swoje zadania. Mimo występujących trudności finansowych państwa żołnierze patrzą z nadzieją w przyszłość. Ta właśnie nuta optymizmu towarzyszyła wszystkim spotkaniom, które odbyły się w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. O randze ostatniego, z udziałem kierowniczej kadry 18 Pułku Rakiet świadczyła obecność wiceprezydenta miasta Jana JASIUKIEWICZA, dziekana bolesławieckiej parafii – ks. prałata Władysława RĄCZKI, kapelana garnizonu ks. kpt. Wojciecha MROSZCZAKA, oraz z-cy komendanta policji – nadkomisarza Pawła GÓRZYŃSKIEGO. Na spotkanie dowódca – płk dypl. Stanisław CHWOJNICKI zaprosił także żony oficerów. Ceremonii wymiany życzeń towarzyszył chrześcijański zwyczaj dzielenia się opłatkiem.
W tym miejscu nie sposób pominąć jeszcze dwóch niezwykle wzruszających spotkań świąteczno-noworocznych. Na pierwsze przybyli członkowie Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych koła działającego przy 18 Pułku Rakiet. Dowódca dziękując za przybycie omówił osiągnięcia szkoleniowo-wychowawcze i zapewnił zebranych o kontynuowaniu tradycji Ich rzetelnej żołnierskiej służby. Kilkunastu najbardziej zasłużonym dla 18 Brygady Artylerii, byłym żołnierzom zawodowym, tym z tzw. "starego portfela" płk CHWOJNICKI wręczył skromne zapomogi pieniężne. W imieniu gości, za zorganizowanie spotkania i wyróżnienia podziękowali: przewodniczący Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych płk w st. spocz. Tadeusza GOŁĘBIEWSKI oraz były zastępca dowódcy brygady płk w st. spocz. Leon MOSZCZYŃSKI.
Drugim ze spotkań, niewątpliwie o "większym ładunku" emocjonalnym aniżeli wyżej wspomniane, wyciskające łzy wzruszenia było spotkanie w gabinecie dowódcy kilku Pań – wdów po byłych żołnierzach zawodowych brygady. Jak podkreśliła Pani Janina PIETRZAK, ongiś działaczka brygadowego koła Organizacji Rodzin Wojskowych – ta wizyta była piewszą tego typu w historii jednostki. W spotkaniu wzięły udział m.in.: Danuta GRUDZIEŃ- żona byłego dowódcy brygady, Maria OBRUŚNIK – żona byłego szefa łączności, który dowodził plutonem w bitwie pod Lenino, gdzie bohaterską śmiercią poległ kpr. Michał OKURZALY, Józefa KUKLIŃSKA -żona byłego dowódcy dywizjonu, wieloletnia przewodnicząca brygadowego koła ORW i Antonina KAMIŃSKA – żona cenionego ongiś chorążego. Wszystkie uczestniczące w spotkaniu Panie zostały uhonorowane przez dowódcę skromnymi upominkami.
Będący pod wrażeniem wielopłaszczyznowych doznań, autor niniejszej informacji pragnie jedynie podkreślić, że każde środowisko powinno pamiętać o swoich poprzednikach, zwłaszcza tych, którzy swoje myśli, serca i czyny poświęcili Ojczyźnie.
Trąci to myszką, sloganem z poprzedniej epoki. Ale pomijając uprzedzenia – są godni szacunku, i ten szacunek ze strony współczesnego pokolenia żołnierzy będzie Im okazywany. Pogrążając się w zadumie nad przebytą dotychczas drogą przemyślmy słowa marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO: "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości".