Przetarg

Przetarg
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

ZARZĄD GMINY BOLESŁAWIEC ogłasza pisemny przetarg ofert na zagospodarowanie nieruchomości położonej we wsi Otok w granicach działki nr 293 o pow. 0,05 ha, zabudowanej budynkiem o kubaturze 1538 m3, wyposażonym w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, w którym aktualnie mieści się świetlica, klub i sklep.
Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej nr 15 117 prowadzonej przez Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Bolesławcu.
Cena wywoławcza – 240 mln zł
Wadium – 24 mln zł
Wadium należy wpłacić przelewem lub bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Gminy, nr konta 382210-912-133, Bank Zachodni we Wrocławiu, Oddz. Bolesławiec.
Pisemne oferty zawierające: propozycję zagospodarowania obiektu, oferowaną cenę, dowód wpłacenia wadium należy składać w zamkniętych kopertach zaopatrzonych w hasło "PRZETARG" w sekretariacie Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1 a, w terminie do dnia 05 stycznia 1994 r.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 06 stycznia 1994 r. o godz. 9 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, pok. nr 16.
Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy, pok. nr 5, tel. 32-21 do 23,
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.