Odpowiedz MZK

Odpowiedz MZK
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W odpowiedzi na zamieszczone artykuły dotyczące rozkładów jazdy informuję, że problemy związane z ich czytelnością są nam znane i ciągle szukamy rozwiązania satysfakcjonującego pasażerów. Chciałbym przypomnieć, że wcześniej posiadaliśmy przystanki typu "warszawskiego" w całości oszklone, z czytelnymi rozkładami jazdy, estetyczne, posiadające możliwość podświetlania, jednak koszty związane z ich utrzymaniem były tak wysokie, że nie mogliśmy ich dłużej utrzymać i należało szukać innego, tańszego rozwiązania. W przystankach tych były notorycznie bite szyby, a rozkłady kradzione.
Obecnie rozkłady naklejane są na blachę i następnie lakierowane w celu zabezpieczenia ich przed różnego rodzaju opadami.
Faktem jest, że rozkłady są nieraz nieczytelne, jednak nie jest to wina nieodpowiedniej grubości papieru,czy złej jakości papieru, jest to wynik drapania rozkładów jazdy przez wandali, którzy swoje niezadowolenie próbują wyładować na przystankach.
Informuję także, że z nierozwiązanym problemem rozkładów jazdy borykają się także inne zakłady komunikacyjne w Polsce. Wiele zakładów komunikacyjnych stosuje podobne do naszych metody rozwieszania rozkładów jazdy na przystankach. Podjęte przez zakłady komunikacyjne próby laminowania rozkładów jazdy nie sprawdziły się w praktyce.
Niemniej jednak my ze swojej strony podejmujemy takie działania, które znacznie poprawią czytelność rozkładów jazdy i ułatwią pasażerom korzystanie z naszych usług.
Natomiast jeśli chodzi o brak wyjaśnienia w sprawie rozkładów jazdy ze strony dyrekcji MZK, to informuję, że nikt z redaktorów "Głosu Bolesławca" nie zwracał się do nas o złożenie w sprawie stosownego wyjaśnienia. Ponadto prosiłbym w przypadkach poruszania w Waszych artykułach problemów wymagających wyjaśnienia przez dyrekcję MZK, informować nas o zamieszczonych artykułach w waszej gazecie, gdyż dyrekcja MZK nie ma obowiązku czytania "Głosu Bolesławca". Informuję także, że my ze swojej strony jesteśmy gotowi do współpracy z Waszą gazetą i postaramy się w przyszłości umieszczać w niej więcej informacji o MZK.
Podpisał Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Zbigniew Derecki.
Od redakcji: Czytelnicy (a my również) proszą o przesyłanie do "Głosu Bolesławca" informacji o nowych cenach biletów, o zmianach kursów czy tras itp. Telewizja Lokalna nie do wszystkich dociera.