Bolesławieckie obchody 75 rocznicy obrony Lwowa

Bolesławieckie obchody 75 rocznicy obrony Lwowa
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W Bolesławcu od czterech lat działa Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich liczące 70 członków.
Zarząd tego Towarzystwa tworzą: Stanisława Balawender (prezes), Anastazja Sulik i Ferdynand Paluszek (wiceprezesi), Tadeusz Stasiaczek (sekretarz), Anna Woźna (skarbnik ) i Antoni Byczkowicz (członek Zarządu).
Towarzystwo organizuje wyjazdy w rodzinne strony kresowe, pomaga zamieszkałym tam Polakom, a także wspomaga fundusz renowacji zabytków polskości i świątyń polskich. Ufundowało też w miejscowym kościele parafialnym tablicę pamiątkową poświęconą obrońcom Lwowa. Co roku Towarzystwo organizuje obchody rocznicy obrony Lwowa, która miała miejsce w roku 1918. W 1993 roku przypadała 75 rocznica i z tej okazji została zorganizowana 21 listopada uroczystość bardziej doniosła niż w innych latach. Uroczystość rozpoczęła się w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP Mszą Świętą koncelebrowaną przez księdza dziekana Prałata Władysława Rączkę z udziałem również księdza kapelana Wojciecha Mroszczaka i księdza kanonika Edwarda Franczaka.
Ksiądz Franczak wygłosił okolicznościową homilię, przypominając o patriotycznych obowiązkach Polaka przywiązanego do swej Ojczyzny. We Mszy uczestniczyli przedstawiciele władz miasta z Prezydentem J. Królem, reprezentanci garnizonu WP oraz poczty sztandarowe Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych, Światowego Związku Armii Krajowej i inni. Uroczystość uświetniła orkiestra wojskowa i śpiew Andrzeja Zborowskiego.
Przy tablicy pamiątkowej TML, przepasanej biało-czerwoną wstęgą płonęły znicze.
Druga część obchodów miała miejsce w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, gdzie po słowie wstępnym wygłoszonym przez Prezesa Towarzystwa Stanisławę Balawender odbyły się wspaniałe występy zespołów i kapel. Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 8 pod kierownictwem Pani Grażyny Starzyńskiej przedstawiły "lwowski" program słowno-wokalny przypominający starszym kraj ich młodości.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił Arkadiusz Urban – były członek władz Koła Lwowian i Związku Ziem Wschodnich RP w Wielkiej Brytanii, redaktor londyńsko-warszawskiego pisma "Nasze porozumienie". Powiedział on m. in., że jak zapisał dziejopis lwowski – Lwów było to miasto, które "całą swoją istotą, każdym kamieniem na murach, krwią swoich mieszczan i majątkiem wierne było królom polskim, aż do ostatniego tchu w piersiach i do ostatniego grosza w kasie".
Końcową część wieczoru wypełniły występy kapeli "Bolusie" z lwowskim repertuarem oraz występy zespołu "Fart". Był też "mikrofon dla wszystkich", gdzie każdy mógł zaśpiewać i powiedzieć co czuje w sercu.
W trakcie całych uroczystości rozprowadzane były kalendarze lwows-kie oraz pismo kresowe "Semper Fidelis".
Na odbudowę cmentarza "Orląt" we Lwowie zdołano zebrać ponad 2 i pół miliona złotych.