Starostwo zachęca do sfinansowania karetki

Starostwo zachęca do sfinansowania karetki
fot. B.org Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), każdy podatnik ma możliwość przekazania 1% podatku za miniony rok podatkowy na szczytny cel.
istotne.pl krzysztof konopka, zespół ratownictwa medycznego

Starostwo proponuje akcję, w której pieniądze przekazane w ramach odpisu od podatku, przeznaczone zostaną na zakup karetki reanimacyjnej dla bolesławiekciego pogotowia. 1% podatku od kilku tysięcy mieszkańców powiatu wystarczy na zakup nowej karetki – mówi starosta Krzysztof Konopka.

Jak przekazać 1% podatku na zakup karetki?

Trzeba samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe PIT. Jeśli do tej pory robił to pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, trzeba pobrać wypełniony już PIT i przepisać go z jedną zmianą.

W PIT-36 w pozycji nr 192, a w PIT-37 w pozycji nr 123 wpisujemy kwotę równą wartości 1% naszego rocznego podatku. O tę samą kwotę pomniejszamy podatek należny urzędowi skarbowemu.

Następnie obliczoną w ten sposób kwotę wpłacamy – w banku lub na poczcie – na poniżej podane konta. Jako tytuł wpłaty należy na formularzu przelewu wpisać "Karetka dla Powiatu". Dowód przelewu, podobnie jak inne dokumenty poświadczające odliczenia w PIT, trzeba przez pięć lat zachować do ewentualnej kontroli.

W przypadku nadpłaty podatku, kwota przekazana na cel naszej akcji, zostanie zwrócona przez urząd skarbowy w ciągu trzech miesięcy. Jeżeli PIT za 2004 rok został już złożony, nadal można skorzystać z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz "Karetki dla Powiatu", dokonując korekty zeznania.

Konta, na które można wpłacać pieniądze:

Stowarzyszenie ZIEMIA Bolesławiecka
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku 82 1240 1473 1111 0010 0175 6262

Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze
Dominet Bank S.A. Nr rachunku 85 1690 0013 2031 7700 5665 0001