Odśnieżaj swoją posesję, unikniesz 500-zł mandatu

Odśnieżaj swoją posesję, unikniesz 500-zł mandatu
fot. SM Bolesławiec Wraz z opadami śniegu pojawia się problem zaśnieżonych chodników, które utrudniają pieszym swobodne i bezpieczne przejście. Bolesławiecka Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości, administratorom i zarządcom o obowiązkach wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.
istotne.pl odśnieżanie, sm bolesławiec

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec:

Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej.

Oznacza to, że w trakcie odśnieżania chodnika nie wolno śniegu zgarniać na jezdnię. Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków strażnik miejski może nałożyć mandat karny do 500 złotych.