Kronika zmian personalnych

Kronika zmian personalnych
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

W związku z rezygnacją Rada Miejska odwołała radnego mgr inż. Wiesława Ogrodnika z funkcji, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego w Okręgu Wyborczym Nr 5 Tadeusza Szmigiela. W jego miejsce Rada przyznała mandat Rafałowi Szali.
Wybrano nowego delegata do Sejmiku Samorządowego Gmin woj. jeleniogórskiego. Został nim Bogusław Judy.
Z dniem 1 stycznia 1993 r. nowym komendantem Rejonowym Straży Pożarnej w Bolesławcu został brygadier (ppłk) inż. Tadeusz Hutnik, mieszkaniec Lwówka Śląskiego. Dotychczasowy, długoletni komendant brygadier mgr Czesław Deresz odszedł na emeryturę