Jubileuszowy rok 1995

Jubileuszowy rok 1995
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bolesławcu Władysława LANDSBERGA i Przewodniczącego Związku Kombatantów Włodzimierza KOWALSKIEGO zorganizowano spotkanie z władzami miasta na temat przygotowania uroczystych obchodów 50-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy i rocznicy wyzwolenia naszego miasta w dniu 12 lutego 1945 roku. Ustalono powołanie społecznego komitetu dostojnego jubileuszu, który stanie się świętem całej lokalnej społeczności dedykowanym młodym ku pamięci, a seniorom i weteranom dla uznania ich zasług w przywracaniu polskości piastowskiej ojcowizny.
Pracami komitetu będzie kierował p. W. Landsberg, a w jego składzie znajdą się m.in. Prezydent Miasta, przewodniczący Związku Kombatantów, przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Bolesławca, Bolesławieckiego Towarzystwa Fotograficznego, wojska. Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Komisji Oświaty i Kultury. Ta lista pozostaje nadal otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Zespół opracuje szczegółowy program, w którym nic zabraknie uroczystej sesji Rady Miejskiej w gmachu "Forum" z udziałem mieszkańców grodu nad Bobrem, połączonej z wręczeniem tytułu Honorowego Obywatela Bolesławca ks. Władysławowi RĄCZCE, koncertem w wykonaniu m.in. Zespołu Pieśni i Tańca "BOLESŁAWIEC" i kameralnym spotkaniem w klubie "PEGAZ" z grupą pionierów, seniorów i weteranów. Rozważa się możliwość wmurowania tablicy pamiątkowej w Ratuszu oraz wydanie okolicznościowego foldera turystycznego lub innego wydawnictwa o charakterze lokalnym -jeśli znajdą się u sponsorów środki finansowe na ten cel. Miasto wciąż nic może doczekać się naukowej monografii przygotowywanej od lat przez Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, a szkoda: mamy ku temu wprost wyśmienitą okazję.