Rocznice

Rocznice
fot. Głos Bolesławca Wpis archiwalny – Głos Bolesławca.
istotne.pl bolesławiec

Rok 1995 przynosi istotne rocznice w dziejach naszego narodu. Przed 50 laty zakończyła się najkrwawsza z wojen w dziejach ludzkości, która kosztowała życie 50 milionów ludzi. Z pożogi wojennej powstała Polska w nowych granicach. Przed 50 luty zaczął się też nowy okres dla naszego miasta. Wraz Z całym Śląskiem, po 6 wiekach wróciło do Polski. Pierwsi Polacy, którzy tu przybyli nazajutrz po zakończeniu wojny zaczynali od punktu zerowego. Byli to repatrianci ze wschodnich terenów II Rzeczpospolitej, osadnicy wojskowi, reemigranci z Jugosławii, górnicy z Francji i Belgii, przybysze niemal ze wszystkich krajów Europy. Chociaż ci ludzie przybyli z tuk różnych miejsc, chociaż reprezentowali różne zwyczaje i tradycje, a często posługiwali się inną gwarą, zgodnie przystąpili do pracy nad odbudową zniszczonego przez wojnę miasta. Dziś w Bolesławcu rośnie już. trzecie pokolenie urodzonych tutaj mieszkańców. Dla nich jest to ich miasto, nie pamiętają ruin i zgliszcz i niewiele wiedzą o trudach powojennych lat.
Dlatego zwracam się do najstarszych mieszkańców naszego miasta: napiszcie o swoich przeżyciach z tych pionierskich lat. Czekamy na listy w naszej redakcji.