Trwają prace w ramach projektu ISPA

Trwają prace w ramach projektu ISPA
fot. B.org W ubiegłym roku gminy miejska i wiejska podpisały kontrakty dotyczące gospodarowania ściekami. Od początku stycznia rozpoczęły się prace związane z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków i rozbudową kanalizacji w kilku miejscowościach gminy wiejskiej.
istotne.pl oczyszczalnia, ispa

Z nowej kanalizacji skorzystają mieszkańcy: Brzeźnika, Mierzwina, Ocic, Nowej, Koloni Śliszów i Koloni Pietruszka. Łącznie do kanalizacji ma zostać podłączonych 2500 nowych użytkowników. Dzięki temu zlikwidowanych zostanie około 500 przydomowych szamb. Ścieki z tych miejscowości zostaną przetransportowane rurociągiem do kanalizacji miejskiej, skąd popłyną do oczyszczalni.

Brak opisuBrak opisufot. B.org

Z modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków największe nadzieje wiążą mieszkańcy osiedla Staszica. Liczą oni, że wreszcie zostanie ograniczony przykry zapach, który zwłaszcza w ciepłe dni jest uciążliwy. Zgodnie z projektem przebudowy oczyszczalni fetor zostanie ograniczony przez wybudowanie jednej, zamkniętej komory fermentacyjnej. Powstające gazy, siarkowodór i metan, mają być wykorzystywane do ogrzewania budynków na terenie oczyszczalni. Prace związane z modernizacją oczyszczalni potrwają do sierpnia 2006 roku.