Burmistrz Robert Relich z jednomyślnym absolutorium

Burmistrz Robert Relich z jednomyślnym absolutorium
fot. GA Rada Miejska jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi Gminy i Miasta Nowogrodziec.
istotne.pl robert relich, absolutorium, gmina nowogrodziec

21 czerwca w Domu Kultury „Promyk” w Nowogrodźcu odbyła się 39 sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. Głównym punktem środowych obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi Nowogrodźca.

Włodarz Robert Relich podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Gminy i Miasta Nowogrodziec, i podziękował za kolejny rok wspólnej pracy na rzecz i dla dobra społeczności lokalnej.

Radni jednomyślnie udzielili absolutorium R. Relichowi. Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Burmistrz Robert Relich z jednomyślnym absolutoriumBurmistrz Robert Relich z jednomyślnym absolutoriumfot. Gmina Nowogrodziec