Konkurs o nagrodę prezydenta na najlepszą pracę o Bolesławcu

Konkurs o nagrodę prezydenta na najlepszą pracę o Bolesławcu
fot. Istotne.pl Do 31 października można zgłaszać prace do Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec.
istotne.pl prezydent, konkurs, piotr roman, um bolesławiec

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2015/2016 i 2016/2017 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu. Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławca na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta planów rozwoju.

Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które Dziekan Wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić do Konkursu (poprzez szkołę/uczelnię) tylko jedną pracę. Nie można zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Bolesławiec: 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41 – osobiście lub drogą pocztową do 31 października 2017 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości (netto):

  • I nagroda 3 000 zł
  • II nagroda 2 000 zł
  • III nagroda 1 000 zł.

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1.000 zł. Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec i szeroko rozpowszechnione. Uczelnie reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 29 grudnia 2017r. W przypadku wydłużenia naboru w ramach XI edycji Konkursu rozstrzygnięcie nastąpi do 28 grudnia 2018 r. Szczegóły na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony