Bezpieczni żyją dłużej

Bezpieczni żyją dłużej
fot. UM Bolesławiec 6 czerwca 2017r. w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu odbył się Piknik Bezpieczeństwa dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.

Piknik Bezpieczeństwa to główna nagroda za realizację projektu edukacyjnego w programie Bezpieczny Dolnoślązak. Organizatorem przedsięwzięcia był Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który na ręce dyrektor Zenony Słobodzian złożył podziękowania i dyplom wyróżnienia dla szkoły. Program realizował Wydział Obronności i Bezpieczeństwa UMWD we Wrocławiu oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Podczas Pikniku Bezpieczeństwa zaprezentowano założenia projektu edukacyjnego Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu pt. „Bezpieczni żyją dłużej” w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak. Uczniowie szkoły przedstawili na scenie program artystyczny nawiązujący do realizowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. Wielką atrakcją pikniku był pokaz wybranych technik z zakresu walki wręcz w wykonaniu sekcji walki w bliskim kontakcie Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.

Największy atut Pikniku Bezpieczeństwa stanowiły stoiska z atrakcjami oraz wozy i sprzęt służb ratowniczych:

  • Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa UMWD we Wrocławiu
  • Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu
  • Pogotowia Ratunkowego w Bolesławcu
  • Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kampanii Specjalnej „Commando” w Bolesławcu
  • Grupy Ratownictwa Specjalnego – OSP Starówka
  • Grupy poszukiwawczo-ratowniczej OSP Siechnice
  • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Karkonosze
  • Dolnośląskiego WOPR-u we Wrocławiu
  • Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze.

Dodatkowo swoje stoisko z gadżetami dla dzieci prezentowała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bolesławcu. Uczniowie zostali wyposażeni w kamizelki i opaski odblaskowe oraz małe apteczki. Podczas Pikniku Bezpieczeństwa dla wszystkich uczniów szkoły przygotowany był poczęstunek, czyli pieczone kiełbaski, słodkie bułeczki, owoce i napoje.

W pikniku uczestniczyli: marszałek Cezary Przybylski, wicemarszałek Ewa Mańkowska, zastępca prezydenta Bolesławca Kornel Filipowicz, radny Eugeniusz Jabłoński, komendant KP PSP w Bolesławcu Grzegorz Kocon, dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa we Wrocławiu Agnieszka Sokołowska, dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Jolanta Szwedowska, koordynator projektu Lech Stempel.

Zenona Słobodzian, dyrektor MZS nr 2:

1 czerwca 2016 r. rozpoczęliśmy w szkole realizację projektu edukacyjnego pt. „Bezpieczni żyją dłużej” w ramach programu Bezpieczny Dolnoślązak. Realizację projektu zakończyliśmy 31.03.2017 r. Głównym celem projektu było nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności przez uczniów w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Zaplanowaliśmy działania w sześciu obszarach: bezpieczny wypoczynek, bezpieczeństwo na drodze, problematyka oszustw domowych, pierwsza pomoc, problematyka uzależnień, bezpieczne środowisko. Ponadto zrealizowaliśmy jeszcze dodatkowy obszar pod hasłem: „Terroryzm”. Naszymi partnerami w realizacji projektu byli: Urząd Miasta Bolesławiec, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, Straż Miejska w Bolesławcu, Pogotowie Ratunkowe w Bolesławcu, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bolesławcu, Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bolesławcu, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Wszystkim partnerom bardzo dziękujemy.

Głównym koordynatorami projektu byli: Joanna Kawka, Renata KruszelnickaMirosław Adamarczuk. Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony