Zobacz, o czym będą decydować radni na sierpniowej sesji

Zobacz, o czym będą decydować radni na sierpniowej sesji
fot. UM Bolesławiec 39 sesja Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się w środę 30 sierpnia w Sali Rajców (bolesławiecki ratusz). Początek o 9:00.
istotne.pl um bolesławiec, sesja rm

Porządek obrad 39 sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXIX sesji.
3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miasta odbytej 28 czerwca 2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXVIII sesji odbytej 28 czerwca 2017 r.
5. Informacje:
      5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
      5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja na temat dróg w Gminie Miejskiej Bolesławiec.
7. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
8. Projekty uchwał Rady Miasta:
      8.1 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
      8.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/165/2015 Rady Miasta Bolesławiec z 23 września 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2015-2020;
      8.3. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu;
      8.4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec;
      8.5. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Sprawy organizacyjne:
      10.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Zamknięcie sesji.