Nie połączą osiedla 40-lecia z al. Tysiąclecia

Nie połączą osiedla 40-lecia z al. Tysiąclecia
fot. GA Odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami w czterech projektach planów miejscowych. Dominował temat ustaleń planu dla terenów w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, al. Tysiąclecia.
istotne.pl piotr roman, um bolesławiec, sesja rm, osiedle 40-lecia, al. tysiąclecia, łącznik

16 sierpnia w Urzędzie Miasta w Bolesławcu odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w czterech projektach planów miejscowych. Dyskusja miała miejsce w toku prowadzonej procedury planistycznej zainicjowanej uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: nr XVIII/233/2016 z 24 lutego 2016 r.; nr XV/190/2015 z 25 listopada 2015 r., zmienionej uchwałą nr XIX/240/2016 z 23 marca 2016 r; nr XIX/239/2016 z 23 marca 2016 r. i nr XXII/258/2016 z 27 kwietnia 2016 r.

W debacie uczestniczyło 45 osób. Spotkanie dotyczyło projektów planów dla czterech obszarów zlokalizowanych na terenie miasta, jednakże w trakcie dyskusji dominował temat ustaleń planu dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, al. Tysiąclecia.

Uchwałą nr XVIII/258/2016 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, al. Tysiąclecia w Bolesławcu Rada Miasta Bolesławiec rozpoczęła procedurę planistyczną, której pierwotnym założeniem było wprowadzenia kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego w postaci drogi łączącej al. Tysiąclecia z ul. Piastów i dalej – poprzez ul. Jagiellonów z ul. Konradowską (mającą połączenie przez ul. Kopernika z ul. B. Kosiby).

W związku licznymi z protestami mieszkańców terenów, przez które miała przebiegać planowana droga, oraz przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Gwarek 3” Prezydent Miasta Bolesławiec dokonał wyważenia interesu publicznego oraz interesów prywatnych. Postanowił uwzględnić stanowisko mieszkańców i odstąpił od wprowadzania łącznika drogowego. Proponowane ustalenia planu umożliwiają w niezbędnym zakresie gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, natomiast nie naruszają terenów zarówno prywatnych właścicieli, jak i Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

tekst zlecony