Gimnazjaliści z Bolesławca i Łucka na Ukrainie robią telewizję

Gimnazjaliści z Bolesławca i Łucka na Ukrainie robią telewizję
fot. SG nr 2 W październiku osiemnaścioro uczniów z klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu realizowało na Ukrainie w Łucku projekt „Mamy to! – szlifujemy transgraniczną telewizję”.
istotne.pl edukacja

Razem z uczniami z łuckiego Gimnazjum nr 4, młodzież wzięła udział w warsztatach dziennikarskich, nagrywała etiudy filmowe, poznawała kulturę i historię obu regionów, korzystała z technologii mobilnych w celach edukacyjnych. Tajniki pracy w mediach uczniowie zgłębiali w lokalnych siedzibach radia i telewizji. Czas wolny wypełniło zwiedzanie Łucka i Lwowa. Projekt otrzymał dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach konkursu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Bolesławiec. Opiekunami projektu są Agnieszka Gerwatowska, Martyna Daczkowska i Ewa Mieniek.