Plaga wandalizmu w gminie Bolesławiec

Plaga wandalizmu w gminie Bolesławiec
fot. Karolina Wieczorek/UG Bolesławiec Zniszczony piec chlebowy, regularnie dewastowane altany, zdemolowane wiaty przystankowe. W ciągu ostatnich miesięcy odnotowano jeszcze więcej aktów wandalizmu w gminie Bolesławiec.
istotne.pl policja, wandalizm, gmina bolesławiec

– Rokrocznie wspólnie z mieszkańcami decydujemy o tym, jakie inwestycje przeprowadzić w każdej z miejscowości. Nie tylko z budżetu gminy, ale przede wszystkim ze środków funduszu sołeckiego wybudowane zostały altany, piec chlebowy czy tablice informacyjne. Niestety, w ciągu ostatnich miesięcy odnotowaliśmy zwiększoną ilość aktów wandalizmu – mówią gminni urzędnicy.

Nieznani sprawcy zniszczyli piec chlebowy, który pod koniec ubiegłego roku wybudowany został w Kraśniku Dolnym – Wiosce Sześciu Zbóż. Nie został on nawet użyty; pierwszy chleb bowiem miał być w nim upieczony wiosną. Regularnie niszczone są także altany przy placach zabaw oraz grillowiskach. Celem wandali są również wszelkie zabezpieczenia, których zadaniem jest uniemożliwienie wejścia do wybranych, nieczynnych obiektów w naszej gminie, jak wieża na cmentarzu w Kraśniku Dolnym czy Perła Żeliszowa. Nadmiar energii wyładowywany jest także na wiatach przystankowych, gdzie wybijane są szyby, a metalowe części – wyginane lub nawet wyłamywane.

Urzędnicy dodają: – Wszystkie prowadzone przez Urząd Gminy inwestycje finansowane są z budżetu Gminy. Oznacza to, że przeznaczone są na nie pieniądze naszych mieszkańców. Koszty wszelkich napraw – czy to wiat przystankowych, ławek w parkach, czy koszy na śmieci – pokrywają zatem nasi mieszkańcy. A środki te mogłyby zostać przeznaczone na inne cele, jak np. remonty dróg.

– Podobnie wygląda sytuacja wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych – kontynuują. – Każdego roku środki, jakie przeznaczane są na uprzątnięcie dzikich wysypisk, służyć mogłyby edukacji ekologicznej. Nagminnie odpady wywożone są do okolicznych lasów lub wyrzucane do przydrożnych rowów, a przecież każdą ilość odpadów mieszkańcy naszej Gminy przekazać mogą do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łące.

Gminni urzędncy apelują do mieszkańców o reagowanie w sytuacjach, gdy są świadkami dewastacji, zaśmiecania czy uszkodzeń mienia. W miejscach, w których do tego typu sytuacji dochodzi, montowane są mobilne kamery. Ich lokalizacja jest regularnie zmieniana. W ubiegłym roku w kilku przypadkach ustalona została tożsamość osób nielegalnie wywożących śmieci – zostały one wezwane i we własnym zakresie uprzątały teren.

Gmina prosi mieszkańców o pomoc: – Jeżeli jesteście Państwo świadkami zaśmiecania lub aktów wandalizmu, niezwłocznie poinformujcie o tym policję (Komisariat Policji w Kruszynie – tel. 75 732 30 73).

My ze swej strony przypominamy, że jeśli wartość zniszczeń wyniesie ponad 500 zł, to wandal odpowiada za przestępstwo, za które grozi nawet do 5 lat więzienia.